Bezpečnost potravin

Automation for Food Engineering: Food Quality Quantization and Process Control

Vydáno: 11. 5. 2004
Autor:

Automation for Food Engineering: Food Quality Quantization and Qrocess Control / Yanbo Huang ... [aj.].- 1. vyd.Boca Raton : CRC Press, 2001. - 220 s.,  ISBN 0-8493-2230-8 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI přístupná pod signaturou D 90969

V posledních deseti letech elektronika a informační technologie výrazným způsobem zrychlily pokrok v automatizaci potravinářského průmyslu. Aplikace uvedených technologií v potravinářském inženýrství umožňuje vyrábět jakostnější a bezpečnější produkty s vyšší výživovou hodnotou. Nová publikace v Knihovně ÚZPI objasňuje využití pokrokových metod při automatizovaném hodnocení jakosti výrobků a kontrole výrobních operací. V publikaci jsou popsány prototypy nových systémů jako mechanické oko, elektronický nos nebo elastografie a jejich využití pro měření, analýzu a predikci jakosti potravin. Autoři publikace vysvětlují koncepci nových systémů na základě charakterizace potravinářských procesů a využívají dat z oblasti potravinářského inženýrství k podrobnějšímu popisu metod. Příklady praktických aplikací usnadňují čtenářům pochopení předkládaných informací. Publikace komplexně zpracovává danou problematiku od úvodního rámce, po techniky, návrhy, algoritmy, testy, vzorkování, hodnocení dat, implementaci systémů, analýzy, modelování, predikci a kontrolu při automatizaci v rámci potravinářského inženýrství. Publikace je první a zatím jedinou svého druhu, která poskytuje systematicky a souhrnně zpracované informace o koncepcích, principech, metodách a praktickém využití kvantifikace jakosti produktů a kontrolních mechanismů v rámci výrobního procesu.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.