Bezpečnost potravin

Australský kodex pro bezpečnost mléčných výrobků

Vydáno: 8. 4. 2003
Autor:

Od prosince 2002 vstoupil v platnost nový „kód pro praxi“ státu Viktoria, v němž jsou zapracovány minimální povinné zásady pro celý řetězec od farem přes zpracovatelské podniky po obchod.

V říjnu 2002 zveřejnil ministr zemědělství australského státu Viktoria nový „kód pro praxi“ vypracovaný tamější Úřadem pro bezpečnost mléčných výrobků (DFSV –Dairy Food Safety Victoria). Jsou v něm zapracovány minimální povinné zásady pro produkci, zpracování, skladování a přepravu mléka a mléčných výrobků, tzn. že zahrnuje celý řetězec od farem přes zpracovatelské podniky po obchod. Tento materiál vstoupil v platnost 1. 12. 2002.
Nový „kód pro praxi“ by měl být nepokrokovějším nástrojem pro zabezpečování nezávadnosti mléka a mléčných výrobků v Austrálii. Nyní bude ověřován a nové podniky budou podle uvedených zásad testovány a schvalovány.
Do kódu jsou začleněny, následující materiály, jejichž plnění je povinné již několik let:
– Australský manuál pro regulaci listerií v mlékárenském průmyslu (Listeria Manual, 1999),
– Australský manuál pro regulaci salmonely v mlékárenském průmyslu (Salmonella Manual, 1999),
– Australský a novozélandský kodex potravinářských norem – svazek 2 (Australia New Zealand Food Standards Code, 2000).
Další informace lze získat na adrese
Food Austral, 55, 2003, č. 3, s. 90–91