Bezpečnost potravin

Arnika vyzvala obchody, aby přestaly prodávat potraviny balené v PVC

Vydáno: 13. 3. 2005
Autor:

Arnika vyzvala 12 největších obchodních řetězců v České republice, aby ve svých hypermarketech přestaly prodávat potraviny balené do PVC. S podobnou výzvou se obrátila i na výrobce a distributory obalových materiálů a na výrobce potravin balených do tohoto plastu.

Výzva je reakcí na vzrůstající spotřebu obalů z PVC, která začala stoupat poté, co byl zrušen zákaz používání PVC jako obalového materiálu.

“Ředitelům největších obchodních sítí jsme zaslali dopis, ve kterém vysvětlujeme proč je PVC nebezpečný materiál a čím konkrétně škodí lidskému zdraví i životnímu prostředí. Málokdo ví, že PVC obsahuje řadu toxických látek. Doufáme, že největší distributoři potravin vezmou naše varování vážně a přestanou prodávat potraviny balené v tak problematickém a škodlivém plastu, jakým je PVC,” uvedla Mgr. Hana Kuncová z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Kuncová varuje především před adipátem (DEHA) (4), který se přidává do obalů z PVC, aby byly pružné. “Jde o látku, u níž bylo zjištěno karcinogenní a teratogenní působení na laboratorní myši. Tato náhrada za ftaláty nebyla zatím dostatečně prozkoumána z hlediska jejích potenciálních dopadů na lidské zdraví. Výsledky některých studií však ukazují, že může jít o nebezpečnou látku, která navíc v PVC není pevně vázána a může se tak uvolňovat do potravin. Namísto hledání náhradních změkčovadel by bylo nejlepší obaly na potraviny z PVC nevyrábět. Předešlo by se tak i vzniku dioxinů při likvidaci těchto obalů spalováním,” vysvětluje Kuncová.

Arnika na nebezpečí PVC neupozorňuje jen výrobce potravin a jejich distributory, ale také samotné zákazníky. Jedna osvětová akce proběhla před časem na pražském Andělu, další se konala 9. 3.  před Delvitou v Děčíně. Aktivisté Arniky při těchto akcích rozdávají zákazníkům letáky se seznamem potravin balených v PVC, které v daném obchodě prodávají. Leták obsahuje také výčet negativních vlastností PVC a je v něm vysvětleno, že lidé obaly z PVC poznají podle trojky anebo zkratky “PVC” v trojúhelníkové recyklační značce, která bývá vyražena na spodní straně plastového obalu nebo na papírové etiketě s názvem výrobku.

“Výroba a likvidace PVC je spojená se vznikem dioxinů (5), hexachlorbenzenu (6) a v omezené míře také polychlorovaných bifenylů (7). Proto chceme, aby tento plast byl nahrazen všude tam, kde je to možné,” vysvětlil předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Poznámky:

(1) Seznam všech společností, kterým byla výzva zaslána, najdete zde.

(2) Historie zákazu používat PVC na obaly: Původní znění odst. 4 § 18 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech: “S účinností od 1. ledna 2001 je zakázáno vyrábět a dovážet obaly zhotovené z polyvinylchloridu (PVC) a výrobky v takovýchto obalech.” Změna navržená a schválení poslanci Parlamentu ČR v roce 2000: “S účinností od 1. ledna 2008 je zakázáno vyrábět a dovážet obaly zhotovené z polyvinylchloridu (PVC) a výrobky v takovýchto obalech.” Následně MŽP ČR novelou zákona provedenou prostřednictvím zákona o chemických látkách zákaz používání PVC na obaly zcela zrušilo.

Ekolist 9. 3. 2005