Bezpečnost potravin

Arnika: musí v lednu vyhasnout desítky spaloven ?

Vydáno: 17. 12. 2002
Autor:

naprostá většina českých spaloven vypouští do ovzduší tak velké emise dioxinů, že by tyto spalovny měly být okamžitě zavřeny, limity EU totiž plní pouze sedm z nich,  kontinuální měření dioxinů vykazuje mnohonásobné překročení, jednorázové měření

PRAHA (ČIA) – Díky poslancům ODS by v lednu měly ukončit svou činnost desítky spaloven na celém území České republiky. Do zákona o ochraně ovzduší se totiž zákonodárcům ODS podařilo vpašovat takzvaný plán snižování emisí, který spalovnám umožní vyvléknout se z přísných evropských norem. Paradoxně však právě tento plán zřejmě donutí desítky spaloven v republice, aby od Nového roku uhasily své hořáky. „K přerušení provozu by spalovny měla donutit Česká inspekce životního prostředí, pokud bude důsledně dohlížet na dodržování zákona,“ řekl ČIA zástupce Arniky Jindřich Petrlík.
Podle jeho slov se tento problém týká přibližně dvou třetin spaloven na území ČR. „Souhlas s plánem snižování emisí měl být vyvěšen na internetu po dobu třiceti dnů, aby se k němu mohla vyjádřit i veřejnost. Teď je zřejmé, že tuto lhůtu nemohou desítky spaloven stihnout, protože úřady na internetu informace dosud nezveřejnily. Limity Evropské unie pro ně tedy začínají platit od 1. ledna,“ vysvětlil Petrlík.
Zároveň podotkl, že úřady možná nebudou v tomto případě postupovat striktně podle litery zákona a spalovny od nového roku zavřít nenechají. „Patrně jim spíše umožní doplnit dokumentaci, a legalizují tak další znečišťování životního prostředí. S tím však zásadně nesouhlasíme,“ zdůraznil. Podle něj naprostá většina českých spaloven vypouští do ovzduší tak velké emise dioxinů, že by tyto spalovny měly být okamžitě zavřeny. Limity Evropské unie totiž plní pouze sedm z nich.
Petrlík poukázal také na další kličku, díky níž se spalovny úspěšně vyhýbají přísným normám. Tou je způsob měření emisí dioxinů. „Pokud se měření provádí jednorázově, jsou hodnoty velmi nízké. Kontinuální měření (v rozmezí dnů či týdnů) však ukazuje třicetkrát až padesátkrát vyšší průměrné emise. Rozdíl se za rok pohybuje až v gramech dioxinů, a to je u těchto látek velmi mnoho,“ uvedl. Připomněl přitom, že za bernou minci v Česku platí jednorázové měření.

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 16.12.2002 (Mik)