Bezpečnost potravin

Antioxidační vitaminy dokáží zvrátit prozánětlivý účinek tuků

Vydáno: 29. 8. 2002
Autor:

vliv vitaminu C a vitaminu E na vznik reaktivních molekul (radikálů)

Podle nejnovějšího výzkumu, jehož výsledky byly prezentovány na výroční schůzi Americké diabetologické asociace, konzumace stravy s vysokým, obsahem tuku a energie významně zvyšuje prozánětlivé pochody v těle, které potenciálně zvyšují riziko diabetu.

Má se za to, že vysoký přívod makronutrientů, ke kterému dochází po konzumaci stravy s vysokým obsahem tuku a glukózy, může stimulovat expresi určitých genů, které se zapojují do aktivace enzymů a určitých faktorů, které potenciálně vedou k poškození výstelky cév. Proto osoby, které konzumují tento typ stravy, jsou následně vystavovány většímu riziku, že se u nich bude vyskytovat abnormální počet bílých krvinek a poškozená výstelka cév.
Byla provedena studie, ve které devět běžných dobrovolníků konzumovalo po nočním půstu snídani o 900 kcal. Před konzumací stravy byla dobrovolníkům odebrána krev a dále 1, 2 a 3 hodiny po konzumaci snídaně.
Analýza prokázala, že průměrné hladiny radikálů (reaktivní molekuly, o kterých se předpokládá, že iniciují zánětlivou kaskádu) se zvýšily o 129 % nad bazální hladinu (po 1 hodině), o 175 % po 2 hodinách a o 138 % po 3 hodinách. Zvýšily se také hladiny řady prozánětlivých indikátorů a markery ukazující na  protizánětlivé účinky se snížily.
Další studie rovněž naznačila, že příjem glukózy a tuku snižuje schopnost cév se roztahovat a stahovat.
Následně výzkumníci prokázali, že antioxidační vitaminy C a E by mohly zvrátit tyto zánětlivé účinky. Osm osob dostávalo před aplikací roztoku glukózy 500 mg vitaminu C a 1200 IU vitaminu E. Vzorky krve odebírané v hodinových intervalech neprokázaly žádné zvýšení hladin markerů zánětu a volných radikálů.
I když se nedoporučuje konzumovat často stravu s vysokým obsahem tuku, výsledky této studie však předpokládají, že její potenciálně škodlivé zánětlivé účinky lze zvrátit konzumací antioxidačních sloučenin, např. vitaminů, které byly použity v této studii.
www.lfra.co.uk