Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Antimikrobiální rezistence a prostředí výroby potravin: zdroje a možnosti kontroly do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Antimikrobiální rezistence

Antimikrobiální rezistence a prostředí výroby potravin: zdroje a možnosti kontroly

Vydáno: 16.6.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Stanovisko EFSA k problematice výskytu a šíření AMR při výrobě potravin

Statková hnojiva, zavlažování a voda jsou nejvýznamnějšími zdroji antimikrobiální rezistence (AMR) v potravinách rostlinného původu a/nebo akvakultuře. U suchozemské živočišné výroby jsou potenciálními zdroji krmivo, lidé, voda, vzduch nebo prach, půda, divoká zvířata, hlodavci, členovci a zařízení, říká EFSA.

Odborníci EFSA poprvé posoudili roli prostředí výroby potravin na výskyt a rozšiřování AMR. Identifikovali hlavní zdroje AMR bakterií a genů, ačkoliv data neumožnila kvantifikaci specifického příspěvku jednotlivých zdrojů k tomuto globálnímu problému.

EFSA identifikoval rezistentní bakterie a geny nejvýznamnější z pohledu lidského zdraví, které mohou být přenášeny v rámci potravinového řetězce, a provedl rešerši odborné literatury, aby popsal jejich výskyt v environmentálních zdrojích.

Opatření k omezení výskytu a šíření rezistence v prostředí výroby potravin zahrnují snížení kontaminace hnojiv, vody a krmiva fekálními mikroorganismy a důsledné dodržování správné hygienické praxe. Odborníci také vydali doporučení pro priority v oblasti výzkumu, které by měly přispět k zacelení mezer v datech a tím napomoci manažerům rizika v EU k implementaci Akčního plánu EU proti antimikrobiální rezistenci.

Při přípravě tohoto stanoviska EFSA úzce spolupracoval s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021