Bezpečnost potravin

ANSES: Poznatky o nových druzích bakterií rodu Brucella

Vydáno: 23. 6. 2023
Autor: ANSES, KM EFSA

Foto: Shutterstock

Informace Francouzského úřadu pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost (ANSES) – V posledních letech bylo učiněno mnoho objevů o bakteriích rodu Brucella: byly objeveny nové druhy, jiné, již známé druhy, byly zjištěny u zvířat, o nichž nebylo známo, že jsou nositeli těchto bakterií, a v západní Evropě se objevují druhy, jako je Brucella canis. Mohou se tyto bakterie přenášet na člověka? Kterých živočišných druhů se týkají? Jak lze tyto bakterie od sebe odlišit? Na tyto otázky se zaměřil evropský projekt IDEMBRU, který koordinuje ANSES v rámci programu One Health EJP.

Co mají společného ovce, psi, tuleni, žáby a lidé? Všichni mohou být nositeli bakterií rodu Brucella, z nichž některé jsou zodpovědné za brucelózu. Mezi příznaky tohoto onemocnění u lidí patří horečka, bolest hlavy a bolesti různých částí těla. Brucelóza může vést ke komplikacím, především neurologickým nebo kloubním, a může se stát chronickou. Postižená zvířata mohou trpět potraty, problémy s plodností a infekcemi pohlavních orgánů.

V posledních zhruba patnácti letech byly objeveny nové druhy baktérií Brucella, které přenášejí tak různorodá zvířata, jako jsou žáby, lišky a mořští savci. Cílem projektu IDEMBRU, který koordinuje ANSES a na němž se podílí devět partnerů z osmi evropských zemí (Německo, Bulharsko, Španělsko, Itálie, Spojené království, Nizozemsko, Portugalsko a Francie), bylo lépe porozumět těmto novým bakteriím. Projekt trval dva a půl roku a byl financován ze společného evropského programu One Health (EJP). Jeho výsledky jsou v současné době zveřejňovány.

Atypické bakterie a hostitelské druhy

Partneři projektu vyvinuli molekulárně biologické nástroje k identifikaci různých druhů brucel, aby se urychlila diagnostika v případě vypuknutí brucelózy. Tyto nové testy jsou určeny k identifikaci atypických druhů brucel a také klasických brucel infikujících neobvyklé druhy zvířat. Důvodem je skutečnost, že několik druhů brucel, o nichž je již mnoho let známo, že infikují určité druhy zvířat, bylo nalezeno u zvířat, u nichž dříve nebyly zjištěny. „Objevili jsme tři psy, kteří byli nositeli Brucella suis,“ vysvětluje Claire Ponsartová, koordinátorka projektu a vedoucí oddělení bakteriálních zoonóz v laboratoři ANSES pro zdraví zvířat. „Je známo, že tato bakterie koluje u prasat, divokých prasat a zajíců, ale nevěděli jsme, že by se jí mohli nakazit i psi.“

Předpověď rizika přenosu na člověka

U nově objevených druhů brucel je jednou z klíčových otázek, zda představují riziko pro člověka. „Vyvinuli jsme metodu in vitro infekce buněk, která poskytuje informaci o jejich patogenitě pro člověka. Doposud existovalo jen málo ukazatelů patogenity těchto bakterií, takže jsme se spoléhali hlavně na identifikaci bakterií, které se podílely na propuknutí infekce,“ říká Vitomir Djokic, vědecký pracovník oddělení bakteriálních zoonóz, který se na projektu podílel.

Psi kontaminovaní Brucella canis: vliv mezinárodního obchodu

Dvacet šest nakažených psů za dva roky ve Francii ve srovnání se dvěma za předchozích dvacet let: dokud nebylo v posledních několika letech zaznamenáno několik případů ve Velké Británii, byla Brucella canis, druh Brucelly, který postihuje psy, považována v západní Evropě za velmi vzácnou. Tato hlášení ve Velké Británii přiměla partnery projektu IDEMBRU k odběru vzorků za účelem zjištění rozsahu této nové hrozby. Případy byly následně zjištěny ve všech zúčastněných zemích. Ve Francii bylo onemocnění zjištěno v deseti chovech, do kterých byli dovezeni psi z východní Evropy nebo ze Spojených států.

Nárůst počtu případů brucelózy psů v západní Evropě pravděpodobně souvisí s rozvojem online obchodování se zvířaty. „Nákup psů v zahraničí je legální, ale není vyžadován žádný zdravotní test na brucelózu,“ vysvětluje Claire Ponsartová. „Budoucí majitelé by si měli uvědomit, že když dovážejí své domácí mazlíčky, vystavují se také riziku importu nákazy.“

Léčba Brucella canis není účinná u všech psů. Infikovaná zvířata jsou proto považována za schopná přenášet onemocnění po celý život. Kromě toho, že u psů způsobuje reprodukční problémy, může být bakterie přenesena i na člověka. Tento jev je vzácný, ale v roce 2022 byly zaznamenány dva případy, a to ve Velké Británii a v Nizozemsku. Brucella canis způsobuje stejné příznaky jako klasická brucelóza.

Zdroj: New knowledge of emerging Brucella bacteria | Anses – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail