Bezpečnost potravin

Animal Health Strategy : 2007–2013

Vydáno: 26. 9. 2007
Autor: pospisilova

Evropská komise uveřejnila 19. 9. 2007 novou AHS založenou na principu “prevence je lepší než léčba”.

Evropská komise – GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele uveřejnilo dne 19. září 2007 novou strategii týkající se zdraví zvířat (Animal Health Strategy, AHS), která poskytuje rámec pro opatření zaměřená během příštích šesti let na zdraví a welfare zvířat. Tato nová AHS je založena na principu “prevence je lepší než léčba”. AHS tak klade větší důraz na preventivní opatření, monitoring nemocí, kontrolu a výzkum s cílem snížit výskyt onemocnění zvířat a minimalizovat dopad epidemií, pokud se vyskytnou.
AHS je založena na široké spolupráci v rámci EU. Akční plán, který má vést k dosažení strategických cílů, zahrnuje čtyři hlavní pilíře (oblasti aktivity):

1. Definování priorit

P1: AHS 2007–2013, informační brožura (pdf, 1,5 MB)
P3: Prezentace AHS (ppt, 4 MB)