Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Analýza antioxidantů v chmelu a pivu do kategorie

Informace pro spotřebitele > Informace pro spotřebitele
Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Výživa - Archiv > Výživa - Archiv> Potravinářství - Archiv

Analýza antioxidantů v chmelu a pivu

Vydáno: 26.6.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Nejlepší studentská vědecká práce v oboru analytické chemie v soutěži O cenu firmy Merck 2007. Porovnání piv podle antioxidační aktivity.
Polyfenolické látky obsažené v pivu mají široké spektrum příznivých účinků na lidské zdraví, které se přisuzují antioxidační aktivitě těchto látek. Tu lze měřit metodami chemickými a fyzikálními.
Na Univerzitě Pardubice provedli studii, v rámci které se zaměřili na sledování antioxidační aktivity u 20 vybraných vzorků piv, chmelových extraktů a granulí. Ke stanovení antioxidační aktivity byla použita metoda využívající schopnosti antioxidantů zhášet syntetické radikály (ABTS a DPPH) a metoda založená na redukci železitého komplexu na železnatý (metoda FRAP). Výsledky získané pomocí jednotlivých metod byly porovnány. Na základě naměřených hodnot byly učiněny následující závěry:
 
Ze světlých piv má nejvyšší antioxidační aktivitu pivo speciální (16stupňové pivo, které obsahuje více mladiny a tím i více látek vykazujících antioxidační aktivitu). Ležáky a světlá piva mají antioxidační aktivitu přibližně srovnatelnou v závislosti na výrobci. Nejnižší antioxidační aktivitu mají piva nealkoholická, která se od ostatních piv liší technologickým postupem výroby. Nejvyšší hodnoty antioxidační aktivity dosahují piva tmavá, která jsou vyrobena odlišným způsobem s využitím jiného chmele a sladu.

V článku uveřejněném pod názvem Analýza antioxidantů v chmelu a pivu jsou uvedeny konkrétní značky piv, u kterých byla zjištěna nejvyšší/nejnižší antioxidační aktivita.
 
Zdroj: Chem. Listy 103, 2009, č. 3, s. 232–235
Uvedený časopis je ve fondu ZPK.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021