Bezpečnost potravin

Analogy sýrů vytěsňují mléko

Vydáno: 21. 7. 2009
Autor:

V Německu se při výrobě hotových jídel, pečiva a v gastronomii stále častěji místo sýrů používají sýrové náhražky.

Používání analogů (náhražek) sýrů na pizzy, housky a bagety v Německu zvedá hladinu emocí. Šetření hesenské zemské laboratoře prokázalo, že z 92 housek 35 bylo posypáno náhražkou sýra. V Bádensku-Wirtembersku bylo při analýze odebraných vzorků příslušnými úřady prokázáno, že 20 % restaurací používalo místo sýrů směs kaseinu, rostlinného tuku a vody.
Firma Jeneil Bioproducts Ulricha Wiedemanna se sídlem v německém Schechenu s tržním podílem ve výši 5 % se zaměřuje výhradně na dodávku komponentů pro výrobu sýrových náhražek. Jeneil Biopructs však není jediným podnikem zaměřeným na tento druh podnikatelských aktivit. Také mlékárny nabízejí imitace sýrů. Tyto výrobky prodávají pod jiným označením jako např. „Pizza-mix“ nebo „Gastro-mix“. Mlékárna Meggle z Wasserburgu označuje tento typ výrobků jako „Food Preparation“, mlékárna Rocker z Aurichu hovoří o potravinářských přípravcích. Další dodavatelé jsou např. FrieslandCampina a BMI.
 
Svaz zemědělců, BDM a společnosti na ochranu spotřebitelů kritizují používání sýrových analogů a pokládají ho za klamání spotřebitele, protože jsou stále častěji sýry, které musí být ze 100 % vyrobeny z mléka, bez jednoznačného označení nahrazovány v hotových jídlech, hlubokozmrazených pizzách a v gastronomii sýrovými náhražkami. Výrobci získávají z takové náhrady v porovnání s tradičním sýrem profit na úrovni cca 40 %. Kromě toho je imitace sýra i teplotně stálejší.
 
Svazy a společnosti na ochranu spotřebitele doporučují nyní, aby se kontrolní úřady zaměřily na detailní  zkoumání předpisů upravující označování potravin.
 
Analog-Käse verdrängt Milch
Top Agrar, 2009, č. 6, s. R 3