Bezpečnost potravin

Ambrózie a živočišná krmiva

Vydáno: 11. 6. 2010
Autor:

Stanovisko EFSA k vlivu ambrózie na zdraví člověka a zvířat a na životní prostředí.

Rod Ambrosia (čeleď Asteraceae) je rozšířen po celém světě. V Evropě se nejčastěji vyskytuje Ambrosia artemisiifolia (ambrózie).
A. artemisiifolia je plevel, kterému se daří na neobdělávané zemědělské půdě a na půdě, která se nově rozrušuje. K rozšiřování semen ambrózie dochází přirozeně prostřednictvím spadu semen, přenosem semen pomocí zvířat a povrchových vod a často aktivitami člověka (přeprava do jiných regionů zemědělskými stroji, přeprava vykopaného materiálu).
Panel pro zdraví rostlin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–PLH) došel při posuzování rizika z ambrózie k závěru, že neexistuje přímý důkaz, že ambrózie způsobuje zánik některých rostlinných druhů. Existují však náznaky toho, že by se A. artemisiifolia mohla stát v určitých ekologicky významných lokalitách vysoce invazivní a za určitých podmínek, obecně v lokalitách narušených aktivitami člověka, může být A. artemisiifolia spojována se snižováním rozmanitosti druhů. V této oblasti je třeba provést další ekologické studie.
Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) došel k závěru, že hlavní nežádoucí zdravotní účinky ambrózie se týkají alergizujícího potenciálu inhalovaného pylu rostliny, který způsobuje alergickou rýmu a astma. Kožní alergie a potravinová alergie hraje menší roli. Ambrózie může křížově senzibilizovat pacienty k jiným alergenům, např. potravinovým alergenům.
Panel pro kontaminanty (EFSA–CONTAM) uvádí, že existuje určitý důkaz o alergizujícím potenciálu u zvířat, zvláště pokud jde o špatné dýchání (obstructive airway diseases) u koní. Neexistuje žádný důkaz, že ambrózie tvoří sekundární rostlinné metabolity, které by byly klinicky významné pro hospodářská zvířata.
Živočišná krmiva, např. kukuřice, pšenice, slunečnice, proso, podzemnice, sója, hrách a boby mohou obsahovat semena ambrózie. Komerční krmiva pro dobytek se před použitím technologicky zpracovávají. Procesy mletí, peletování a/nebo tepelné úpravy zcela rozrušují semena ambrózie. Naproti tomu krmivo pro ptáky, používané ke krmení divokých nebo okrasných ptáků, které je často kontaminované semeny ambrózie, se obecně nezpracovává, a může tak přispívat k šíření životaschopných semen ambrózie.
Panel CONTAM uvádí, že podíl zpracovaných komerčních krmiv na dalším šíření ambrózie je pravděpodobně malý, protože se semena rozrušují během výroby složkových krmiv. Panel CONTAM dochází k závěru, že krmivo pro ptáky může představovat významnou cestu rozšiřování ambrózie zvláště do nezasažených oblastí. Proto prevence používání kontaminovaného krmiva pro ptáky povede k omezení dalšího šíření ambrózie v Evropě. Stanovisko EFSA, panelů CONTAM, NDA a PLH je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA