Bezpečnost potravin

Alkohol jako kontroverzní látka

Vydáno: 9. 7. 2004
Autor:

alkohol, servery informační pro alkohol, dvě polohy: zákaz a umírněná spotřeba

Názory na alkohol lze rozdělit do dvou vyhraněných a protichůdných směrů: jeden řadí všechny alkoholické nápoje do kategorie drog, druhý hájí vnímání alkoholu jako věc morálky. Oba dva názory lze vysledovat na celé řadě internetových adres: www.niaaa.nih.gov (The National Institut on Alcohol Abuse and Alkoholism), www.rfjw.org (The Robert Wood Johnson Foundation),  www.madd.org (Mothers Against Drunk Driving), www.prohibition.org (The Prohibition Party), www.ias.org.uk (The Institut od Alcohol Studies), www.beerinstitute.org (The Beer Institute), www.brewersofeurope.org (The Brewers of Europe), www.portman-group.org.uk (The Portman Group), www.consumerfreedom.com (The Centre for Consumer Freedom).
 Základ pro hodnocení alkoholu leží v oblasti lékařského výzkumu. Riziko spočívá v tom, že řada výsledků a závěrů o vlivu alkoholu na lidský organismus je odvozena od statistických dat. Důležité jsou proto fyziologické studie. S váháním bylo přijato doporučení na umírněné pití piva, což představuje 1-2 pinty denně (jeden až dva půllitry, tedy 20-40 g etanolu). Doporučení WHO je max. 60 g alkoholu denně.
 Existují osoby, které preferují alkohol, ale nevyhovují definici alkoholismu, tedy nekontrolovatelnému pití. Geny na alkoholismus dosud nebyly objeveny, příčiny alkoholismu jsou složité: jsou ovlivněny fyzickými, osobními a sociálními charakteristikami.
 Dále je diskutována problematika alkoholu a nemocí a alkoholu a antisociálního chování.

Bamforth, C.W.: Alcohol: an ungrateful subject.  Brewers´ Guardian, 113,  2004, č. 1, s. 20-23