Bezpečnost potravin

Alimentární onemocnění jsou drahá

Vydáno: 13. 2. 2004
Autor:

V USA se hodnocením nákladů na alimentární onemocnění zabývá Ekonomický ústav (Economic Research Service - ERS) při americkém Ministerstvu zemědělství (USDA). ERS odhaduje náklady na léčbu, ztrátu produktivity a cenu předčasných úmrtí vyvolaných pěti patogenními mikroorganismy vyskytujícími se v potravinách na 6,9 mld. $ ročně.

Při stanovení  nákladů za předčasná úmrtí ERS odhaduje, že cena za předčasně ukončený život dítěte do 1 roku je 8,9 mln$, osoby starší 85 let 1,7 mil $. Podrobná studie o výskytu alimentárních onemocnění v USA byla zveřejněna v časopise Emerging Infectious Diseases a je přístupná zde.
Existuje poměrně málo informací o nákladech v souvislosti s nemocemi z potravin v jiných státech. V Kanadě je každoročně monitorován výskyt 2,2 mln případů alimentárních onemocnění a ekonomické ztráty byly již v r. 1985 odhadnuty na 1,33 mld $. Odhadované ekonomické ztráty v Chorvatsku dosahují 2 mln $ na základě nákladů na léčbu salmonelózy jako  reprezentativního průměrného alimentárního onemocnění, náklady na léčbu ostatních nemocí z potravin byly stanoveny odhadem z porovnání s jinými státy. Ve Velké Británii se průměrně vyskytne 10 mln případů nemocí z potravin, což představuje ekonomickou ztrátu řádově ve výši 1,9 mld $.
Velkou položku představují náklady na léčbu turistů a cestovatelů. Za předpokladu, že alimentární onemocnění se vyskytne až u 40 % z 500 mln turistů, pak při průměrné ceně za léčbu 100 $,  se náklady vyšplhají až na 20 mld $.       
Problematice vyčíslení nákladů spojených s léčbou alimentárních onemocnění je věnována pozornost v  nové publikaci v  Knihovně ÚZPI:  Foodborne diseases (Dean O. Cliver, Hans P. Riemann.- 2. vyd. London : Academic press, 2002 – signatura C 37766), která komplexním způsobem zpracovává obsáhlou problematiku alimentárních onemocnění.
O této velmi zajímavé a užitečné publikaci byli  již  čtenáři na portálu www.bezpecnostpotravin.cz  informováni .