Bezpečnost potravin

Algicidy možným prostředkem k odstranění vedlejších příchutí sumcovitých ryb

Vydáno: 16. 4. 2003
Autor:

Nově objevený prostředek k inhibici růstu řas (algicid) je možným řešením pro odstranění modrozelených řas, které dodávají rybám bahnitou příchuť, z chovných nádrží sumcovitých ryb.

Zelenomodré řasy působí při chovu sumcovitých ryb farmářům značné problémy, protože dodávají rybám nežádoucí vedlejší příchuti. Tento problém by mohl být vbrzku vyřešen díky novému poznatku pracovníků  Služby zemědělskému výzkumu (ARS) při americkém ministerstvu zemědělství, kteří objevili algicid (prostředek inhibující růst řas) na přírodní bázi, který nejenom že ničí v chovných rybnících řasy, ale je, v porovnání s běžně používanými prostředky, bezpečnější i pro ostatní živé organismy v rybníku. Algicid, který je v současné předmětem patentového řízení, využívá látku odvozenou od sloučeniny nacházející se v jílku vytrvalém. Zelenomodré řasy, které jsou běžné v Mississippi, se usadily ve více než polovině amerických farem se sumcovitými rybami. Tento druh řas produkuje masu zatuchlého charakteru, kterou ryby absorbují, a která jim poté dodává bahnitou příchuť. Dosud si farmáři mohli pro řešení problému modrozelených řas vybrat pouze ze dvou chemických postupů: Buď použití síranu měďnatého, který je jediným algicidem schváleným Úřadem pro ochranu životního prostředí pro trvalé používání k těmto účelům, nebo aplikace diuronu, herbicidu na bázi chloru, který se ale může používat pouze s každoročně posuzovaným povolením vlády. Oba způsoby mohou být toxické pro většinu fytoplanktonu, včetně zelených řas, které nezpůsobují u ryb žádné vedlejší pachy. Laboratorní testy prokázaly, že nový algicid je 40krát méně letální pro zelené řasy než diuron. Nový algicid se velmi rychle z nádrže vytrácí, zatímco diuron je možno detektovat ještě za několik týdnů po aplikaci.
http://www.nutraingredients.com