Bezpečnost potravin

Alergizující potenciál GM potravin a krmiv

Vydáno: 8. 12. 2009
Autor:

Do 31.1.2010 lze podávat připomínky k návrhu EFSA týkajícímu se posuzování alergenity GM plodin a mikroorganismů a odvozených potravin a krmiv.

GMO mohou obsahovat řadu nových nebo existujících proteinů, které způsobují u lidí i u zvířat alergie na potraviny. Legislativa EU proto požaduje, aby se alergizující potenciál GM potravin posuzoval před jejich uvedením na trh.
Z iniciativy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) byl vytvořen dokument, jehož cílem je podat přehled a aktualizovat současné metody posuzování alergizujícího potenciálu GM plodin a mikroorganismů a potravin a krmiv z nich vyrobených.
Ve zprávě panelu pro GMO se vydávají některá nová doporučení pro posuzování alergizujícího potenciálu proteinů obsažených v GM plodinách. Popisuje se zejména, jak:
 
– analyzovat sekvence proteinů, aby se identifikovaly možné podobnosti se známými alergeny;
– testovat schopnost proteinů vázat se ke specifickým protilátkám (předpokládá se, že to vyvolává alergickou reakci);
– testovat odbourávání proteinu během trávení.
 
Doporučení z této zprávy se využijí k aktualizaci a doplnění té části již existujícího manuálu EFSA, která se týká posuzování rizik GM plodin a mikroorganismů a odvozených potravin a krmiv.
 
Všechny zainteresované subjekty mohou podávat připomínky k novému dokumentu EFSA a to do 31.1.2010. Ve shodě s politikou otevřenosti a transparentnosti uveřejní EFSA na svých internetových stránkách souhrnnou zprávu, která bude obsahovat zaslané připomínky. Oprávněné připomínky budou zapracovány do konečné verze zprávy EFSA. Zřetel se bude brát jen na ty připomínky, které budou zaslány v termínu a to na předepsaném formuláři. Dokument, který je předmětem připomínkového řízení, je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA