Bezpečnost potravin

Akutní efekt vysokonitrátové diety na perfuzi mozku

Vydáno: 9. 11. 2010
Autor:

Americký výzkum prokázal lepší prokrvení určitých oblastí mozku u starších osob konzumujících dietu bohatou na nitráty.

 foto dr. Laurent HermoyeWinston-Salem (lme) – Vědci z Wake Forest University se sídlem v americkém Winston-Salemu dospěli na základě získaných výsledků výzkumu k závěru, že senioři kteří konzumují zeleninu bohatou na nitráty (dusičnany) mohou vykazovat lepší prokrvení určitých oblastí mozku. Tak by snad bylo možné zabránit stařecké demenci a omezení duševních schopností v pokročilejším věku.
 
Zhoršený průtok krve a hypoxie/ischemie v čelních lalocích mozku přispívají k mnoha chorobným stavům a mohou patřit k faktorům odpovědným za pokles fyzických a kognitivních funkcí ve stáří. Bylo prokázáno, že nitrity (dusitany) způsobují vasodilataci, která je přednostně využitelná při hypoxii. Byly ověřovány účinky jak inhalační tak i infúzní formy podávání nitritů jako léčebného prostředku na celou řadu nemocí. Bylo prokázáno, že nitrity odvozené od dietních nitrátů snižují krevní tlak a zlepšují sportovní výkon. Dietní nitráty mohou být také významné pokud je indikován zvýšený průtok krve v hypoxických nebo ischemických oblastech mozku. Tyto podmínky by mohly splňovat demence a pokles kognitivních schopností souvisejících s věkem. Cílem této studie bylo zjistit, zda dietní nitráty zvýší průtok krve mozkem u starších osob.
 
V rámci experimentu dostávali senioři dva druhy stravy – bohatou na nitráty, k níž patřila i řepná šťáva (s obsahem 5,5 mmol, tj. 530 mg nitrátů) v množství 500 ml nebo dietu nízkonitrátovou. Nízkonitrátová dieta obsahovala málo ovoce a zeleniny a byla tvořena především obilovinami, masem a mléčnými výrobky. Masným výrobkům bohatým na nitráty a nitrity jako jsou hot dogy, šunka a párky bylo nutné se vyhnout. Vysokonitrátovou dietu tvořila hlavně zelenina, zejména se zelenými listy (špenát, saláty, brokolice). Obě diety obsahovaly málo nitritů, rozdíl v koncentraci nitrátů však byl propastný – 12,4 mmol vs. 0,089  mmol, což je 150x více.  Následná vyšetření metodou magnetické rezonance prokázala u probandů z pokusné skupiny zvýšený průtok krve v bílé hmotě čelních mozkových laloků. Čelní mozkové laloky řídí motorické a kognitivní schopnosti. Vědci z toho vyvodili závěr, že by strava bohatá na nitráty nebo speciální potravní doplňky s vysokým obsahem těchto látek mohly působit proti stařecké demenci.
 
Řada vědeckých studií již prokázala, že:
  • Nitráty chrání žaludeční sliznici před vznikem vředů a rakovinných nádorů.
  • Konzumace zeleniny s vyšším obsahem nitrátů snižuje krevní tlak.
  • Nitráty zlepšují zdravotní stav srdečního svalu.
Zdroj :
Presley, T. D. – Morgan, A. R. – Bechtold, E. – Clodfelter, W. – Dove, R. E. – Jennings, J. M. – Kraft, R. A. –  Bruce King, S. – Laurienti, P.J. – Rejeski, W. J. – Burdette, J. H. – Kim-Shapiro, D. B. – Miller, G. D.
Acute effect of a high nitrate diet on brain perfusion in older adults
 
Předcházející informace:
A-Z slovník pro spotřebitele (Dusičnany a dusitany)