Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Aktuální přehled GM plodin povolených v EU do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Aktuální přehled GM plodin povolených v EU

Vydáno: 20.11.2018
Tisk článku
Autor: Biotrin, MŽP
Aktuální informace Ministerstva životního prostředí


Foto: Shutterstock

Ministerstvo životního prostředí opět zveřejnilo aktuální přehled vydaných povolení a projednávaných žádostí o uvádění geneticky modifikovaných (GM) plodin na trh v EU. K jakým změnám došlo za uplynulý rok?

V roce 2018 byla vydána dvě nová povolení k dovozu GM kukuřice a jejímu následnému zpracování na potraviny a krmiva. Jelikož se v obou případech jednalo o hybridy s několika transgeny, rozhodnutí o uvedení na trh zahrnují i různé podkombinace těchto tzv. transformačních událostí. Stejně tak projednávané a nově podané žádosti se týkají z valné většiny kukuřic s kombinacemi 4 až 6 transgenů. Tyto rostliny většinou produkují různé Bt toxiny pro odolnost vůči škůdcům a zároveň jsou tolerantní k několika herbicidům, ojediněle je zahrnut i gen pro odolnost k suchu.

Co do počtu povolených modifikací i projednávaných žádostí je na prvním místě kukuřice, nicméně největší objem dovozu do Evropy tvoří GM sója, jako nezastupitelný zdroj bílkovin v krmivech pro drůbež a prasata. Zvláště v letošním suchém roce dovoz této komodity z USA a Jižní Ameriky razantně vzrostl. V prosinci 2017 byla vydána 4 povolení, takže celkový počet schválených typů GM sóji dosáhl čísla 19 a dalších 10 žádostí je posuzováno. Kromě dvou základních modifikací, stejných jako u kukuřice, tj. odolnosti ke škůdcům a toleranci k herbicidům, jsou v USA pěstovány odrůdy sóji se změněným složením oleje. Díky změnám v genech je pak sójový olej trvanlivější, případně lépe vyhovuje požadavkům zdravé výživy. V Evropě se těchto vlastností - výhodných pro spotřebitele - nevyužívá, neboť dovážená GM sója je zpracovávána především do krmných směsí. Součástí krmiv mohou být i produkty z GM řepky, té jsou povoleny 4 typy s tolerancí k herbicidům.

Běžný spotřebitel se nejspíše setká s výrobky z GM bavlníku, protože v mnoha zemích Asie a Ameriky se jiné než modifikované odrůdy již téměř nepěstují. Ovšem na textilu nebo jiném nepotravinářském zboží žádný nápis „vyrobeno z GMO“ nenajdete, právní předpisy to nevyžadují. Značení je povinné u potravin a krmiv, v případě bavlníku při použití oleje nebo zpracovaných semen některého ze 12 typů modifikací, povolených pro dovoz do EU. 

Stále platí, že v Evropské unii se může pěstovat pouze jediná plodina – kukuřice MON810 odolná vůči housenkám zavíječe kukuřičného. Ve významnějším rozsahu ji ale vysévají jen farmáři ve Španělsku. Dvě žádosti o pěstování jiných typů Bt kukuřice, podané před mnoha lety, byly „uloženy k ledu". Vzhledem k zamítavému postoji valné části veřejnosti ke GM plodinám se světové osivářské firmy už ani nesnaží proniknout na evropský trh.

Z uveřejněných přehledů žádostí je mimo jiné patrné, jak dlouho trvá Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a členským státům posoudit a schválit uvedení každé GM plodiny na trh. Evropská pravidla a následné kontroly jsou velmi přísné, pro nepovolené GM platí nulová tolerance. Zákazník si tedy na jednu stranu může být jistý, že ta tvrdá rajčata, která si koupí v únoru, nejsou modifikovaná. Na druhou stranu ovšem neúměrně dlouhý schvalovací proces znamená překážky v mezinárodním obchodu, což se zpětně promítá do ceny zboží. Ti, kteří o povolení rozhodují, by si měli být vědomi, že bez dovozů GM komodit se Evropa nyní ani v blízké budoucnosti neobejde.

 

Zdroj: Přehled povolených GM plodin a podaných žádostí v EU: https://www.mzp.cz/cz/aktualni_informace

 

Zdroj článku: Biotrin

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018