Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Aktuální diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách – říjen 2020 do kategorie

Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Aktuální diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách – říjen 2020

Vydáno: 15.10.2020
Tisk článku
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity. 

Kyanogenní glykosidy

Kyanogenní glykosidy jsou přírodní toxiny, které chrání rostliny před škůdci. U člověka mohou způsobit otravu v důsledku blokování enzymu přenášejícího kyslík.  EK po konzultaci s členskými státy představila návrhy ML pro kyselinu kyanovodíkovou pro lněné semeno, maniok, mouku z manioku a dále pro mandle. 

Aktuální návrhy ML:

Potravina

Návrhy ML pro kyselinu kyanovodíkovou v mg/kg  

Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané lněné semeno (*)

200

Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané mandle uváděné na trh pro konečného spotřebitele

20

Maniok (čerstvý, loupaný)

50

Mouka z manioku

10

(*) ML se nevztahuje na lněné semeno určené pro produkci oleje 


Aromatické uhlovodíky minerálních olejů (MOAH) v počáteční a pokračovací kojenecké výživě

Minerální oleje jsou směsi uhlovodíků (tzv. uhlovodíky minerálních olejů (MOH)) s rozdílnou molekulovou hmotností, které jsou získávány jako destilační produkty z ropy. Chemické složení minerálních olejů se podle složení směsi značně liší, s tím souvisí i rozdílná viskozita. Minerální oleje se používají v mnoha odvětvích jako rozpouštědla, maziva, ochrana povrchů, součást tiskařským barev aj.

Na konci října 2019 nevládní organizace FoodWatch zjistila přítomnost aromatických uhlovodíků minerálních olejů (MOAH), což je jedna z frakcí MOH, v počáteční a pokračovací kojenecké výživě prodávané na území některých členských států EU. Evropská Komise (EK) pověřila úřad EFSA, aby v této věci provedl rychlé hodnocení rizika, jehož výsledkem bylo, že odhadnutá expozice vůči MOAH pro kojence a batolata představuje riziko pro lidské zdraví, a to ve vztahu k možné přítomnosti nízkomolekulární frakce uhlovodíků v MOAH, která může působit genotoxicky a karcinogenně. Z důvodu potřeby získání více dat o přítomnosti MOH v potravinách, které pomohou zpřesnit závěry úřadu EFSA, EK prodloužila (do 01. 10. 2020) doporučení k monitoringu obsahu uhlovodíků minerálních olejů v potravinách a v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Vzhledem k tomu, že některé členské státy požádaly o nastavení harmonizovaného přístupu na úrovni EU v rámci kontroly přítomnosti MOAH v kojenecké a dětské výživě, tak EK navrhla nastavit dočasný akční limit ve výši 1 mg/kg pro jednotlivé frakce MOAH v počáteční a pokračovací kojenecké výživě, v potravinách pro speciální lékařské účely určené kojencům a malým dětem a ve výživě pro malé děti. Tento akční limit byl schválen na posledním červnovém jednání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (Sekce pro nové potraviny a toxikologickou bezpečnost potravinového řetězce). 

Více informací je možné dohledat zde:
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue_en
 

Kadmium

Dietární expozice kadmia v kombinaci s dalšími zdroji (kouření, pracovní expozice, aj.) může představovat významný rizikový faktor. Kontrola by měla být zaměřena především na rostlinné produkty (zelenina a cereálie) a specifické potraviny živočišného původu. K významným expozičním zdrojům patří brambory, běžné a jemné pečivo, mouka a bramborové lupínky. Nejvyšší koncentrace kadmia byly zaznamenány v kakau, bramborových lupíncích, špenátu, koření, celeru, arašídech, čokoládě a čokoládových cukrovinkách, sóji, vepřových játrech a hořčici. Podíl potravin živočišného původu na expozici kadmiu je ve srovnání s rostlinnými potravinami nízký.

Evropská Komise předkládá dokument od EFSA s daty výskytu pro možnou diskusi o revizi ML pro kadmium. Jedná se o kategorie kořenové a hlíznaté zeleniny, ostatních druhů zeleniny, obilovin, ovoce, olejnatých semen, hub, skořápkových plodů, počáteční a pokračovací kojenecká výživa, nápoje pro kojence a malé děti, sůl, a další Níže jsou uvedeny příklady návrhů ML pro některé kategorie potravin (poznámka - výčet kategorií potravin a návrhů ML není v níže uvedené tabulce úplný). 

Návrh revidovaných a nových ML:

Potraviny (1)

Kadmium ML
(mg/kg čerstvé
hmotnosti)

3.2

 

 

3.2.1

Ovoce (27) a skořápkové plody (27)

 

3.2.1.2

Maliny

0,040

3.2.1.4

Skořápkové plody

0,20

3.2.5

Košťálová zelenina (27)

 

3.2.5.1

Košťálová zelenina jiná než listová

0,030

3.2.6

Košťálová zelenina listová

0,10

3.2.9

Houby (27)

 

3.2.9.3

Volně rostoucí houby

0,50

3.2.11

Olejnatá semena (*)

 

3.2.11.4

Hořčičná semena

0,30

3.2.11.5

Lněná a slunečnicová semena

0,50

3.2.11.6

Maková semena

1,0

3.2.20

Sůl

0,05

 

Olovo

Obsah olova v potravinách vyžaduje trvalou pozornost kontrolního systému. Pozornost je nutno věnovat především kontrole obilovin a výrobků z nich, brambor a některých dalších potravin především rostlinného původu.

Komise předkládá návrh nařízení pozměňující a doplňující ML olova pro výživu kojenců a malých dětí, droby, víno, aromatizované víno, likérové víno, koření a sůl. 

Aktuální návrh ML pro olovo:

3.1

 

Olovo
Maximální množství

(mg/kg čerstvé
hmotnosti)

3.1.2

Počáteční, pokračovací kojenecká výživa a výživa pro malé děti (*) uváděná na trh ve formě prášku (3) (29) 

uváděná na trh v tekuté formě (3) (29)

0,050 do 31. 12. 2021
0,020 od 01. 01. 2022 

0,010

3.1.3

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (29), kromě příkrmů uvedených v bodě 3.1.5

0,050 do 31. 12. 2021
0,020 od 01. 01. 2022

3.1.4

Potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence a malé děti, kromě těch uvedených v bodě 3.1.5,
uváděné na trh ve formě prášku (3) (29), 

uváděné na trh v tekuté formě (3) (29)

 
0,050 do 31. 12. 2021
0,020 od 01. 01. 2022

0,010

3.1.5

Nápoje pro kojence a malé děti, takto označené a prodávané, kromě nápojů uvedených v bodech 3.1.2 a 3.1.4, 
které jsou uváděny na trh v tekuté formě nebo které mají být rekonstituovány podle pokynů výrobce, včetně ovocných šťáv (4),

které mají být připraveny louhováním nebo vařením (29)

 

 
0,020
 
0,20

3.1.7

Droby (6)
ze skotu a z ovcí
z prasat
z drůbeže

 
0,20
0,15
0,10

3.1.15

Volně rostoucí houby, čerstvá kurkuma a čerstvý zázvor

0,80

3.1.21

Víno (včetně šumivého vína, s výjimkou likérového vína), jablečné, hruškové a ovocné víno (11):
produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2001 až 2015 
produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2016 až 2020 
produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2021

 

0,20
 0,15
 0,10

3.1.22

Aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (13):
produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2001 až 2015 
produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2016 až 2020 
produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2021

 

0,20
0,15
 0,10

3.1.23

Likérová vína vyrobená z hroznů (**)

 

 

produkty vyprodukované po sklizni ovoce z roku 2021

0,15

3.1.26

Koření 
     z plodů a bobulí (fruit spices) 
-      z kořenů a oddenků (root and rhizome spices) 
-      z kůry (bark spices) 
-      z pupenů a blizen (bud spices and flower pistil spices) 
-      ze semen (seed spices)

 
0,60
1,50
2,0
1,0
0,90

3.1.27

Sůl kromě některých typů nerafinovaných solí

1,0

 

Námelové alkaloidy

Námelové alkaloidy jsou toxické látky s halucinogenními účinky produkované houbou Claviceps purpurea, která kolonizuje obilná zrna (zejména žito, ale i pšenici) za vzniku makroskopicky viditelných námelových sklerocií. Na EK je návrh snížit dosavadní ML pro sklerocia námele na 0,2 g/kg (doposud 0,5 g/kg); tato hodnota bude lépe odpovídat zamýšleným maximálním limitům pro námelové alkaloidy. EFSA posuzoval expozici námelovým alkaloidům, ukázalo se, že u častých konzumentů může dojít u mladších věkových kategorií k občasnému mírnému překročení hodnoty akutní a chronické expozice.

EK navrhla stanovit maximální limity pro různé výrobky na bázi obilovin. Hodnota maximálního limitu představuje sumu 12 námelových alkaloidů (ergometrin, ergosin, ergokornin, ergotamin, ergokristin, ergokryptin a jejich příslušné -ininové formy). 

Aktuálně navržené maximální hodnoty:  

Potravina

návrh ML

2.9.1 Sklerocia námele

 

2.9.1.1 Nezpracované obiloviny kromě kukuřice, žita a rýže

0,2 g/kg

           Nezpracované žito

0,5 g/kg do 30. 6. 2023
0,2 g/kg od 1. 7. 2023

2.9.2 Námelové alkaloidy

 

2.9.2.1 Výrobky z mletých obilovin – ječmene, pšenice, špaldy a ovsa – „světlá mouka“ - s obsahem popela méně než 900 mg/100 g

100 µg/kg
50 µg/kg od 1. 7. 2023

2.9.2.2 Výrobky z mletých obilovin – ječmene, pšenice, špaldy a ovsa – „celozrnná mouka“ - s obsahem popela rovno či více než 900 mg/100 g
Ječmen, pšenice, špalda, oves uváděný na trh pro konečného spotřebitele

150 µg/kg

2.9.2.3 Výrobky z mletých obilovin – žita
Žito uváděné na trh pro konečného spotřebitele

500 µg/kg do 30. 6. 2023, 250 µg/kg od 1. 7. 2023

2.9.2.4 Obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti

20 µg/kg

 

Tropanové alkaloidy

Tropanové alkaloidy jsou rostlinné toxiny, jejichž zdrojem jsou rostliny z čeledi lilkovitých (lilek černý, durman, blín) a svlačcovitých (svlačec obecný, opletník plotní) při jejich nedostatečné eliminaci. Semena plevelů se pak dostanou do zrna pěstované kultury. Kontaminací jsou ohroženy zejména tzv. nepravé obiloviny, jako je proso, čirok a pohanka z důvodu podobného tvaru semen. V současné době je regulován nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 obsah atropinu a skopolaminu pouze v příkrmech pro kojence a malé děti.

Podle hodnocení dietární expozice úřadem EFSA může docházet u některých skupin populace (zejména u kojenců, batolat a dětí) k překročení bezpečné hladiny atropinu a skopolaminu. Vysoké nálezy těchto dvou tropanových alkaloidů byly zjištěny v čajích a bylinných nálevech, cereálních tyčinkách a koření a v některých kukuřičných výrobcích. Z těchto důvodů jsou navrženy maximální limity i pro tyto kategorie potravin. 

Aktuálně navržené maximální hodnoty:  

 

Tropanové alkaloidy
návrh ML
(µg/kg)

 

Atropin

Skopolamin

8.2.1 Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti obsahující proso, čirok, pohanku, kukuřici nebo produkty z nich odvozené

1,0

1,0

 

Suma atropinu a skopolaminu

8.2.2 Nezpracované proso a čirok

5,0

8.2.3 Nezpracovaná kukuřice kromě:
-  nezpracované kukuřice pro účely zpracování „mokrým“ mletím
-  nezpracované kukuřice pro výrobu popkornu 

15

8.2.4 Nezpracovaná pohanka

10

8.2.5 Kukuřice pro výrobu popkornu  
        Proso, čirok a kukuřice uváděné na trh pro konečného spotřebitele 
        Mlýnské produkty prosa, čiroku a kukuřice

5,0

8.2.6 Pohanka uváděná na trh pro konečného spotřebitele        
         Mlýnské produkty z pohanky 

10

8.2.7 Bylinné nálevy (sušený produkt)

25

8.2.8 Bylinné nálevy (v tekuté formě)

0,2

  

Ochratoxin A

Ochratoxin A je látka produkovaná plísněmi rodu Aspergillus. Maximální limity ochratoxinu A jsou u vybraných potravin stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 a od jejich stanovení byly několikrát revidovány. Na půdě Evropské Komise bylo navrženo, aby se maximální limity stanovily i u některých dalších potravin, jako je např. sušené ovoce jiné než rozinky či kakao. Úřad EFSA byl požádán o vědecké stanovisko k ochratoxinu A v potravinách.

V současné době se diskutuje o návrzích ML pro ochratoxin A v potravinách, pro které v současné době limit neexistuje a o návrzích ML v potravinách, pro které v současné době limity existují, a uvažuje se o jejich úpravě. 

Aktuální návrhy ML:

Potravina

Návrh maximálních limitů (µg/kg)

Sušené hrozny révy vinné a sušené fíky
Ostatní sušené ovoce

8,0
2,0

Všechno koření včetně sušeného koření kromě Capsicum spp.   

Capsicum spp. (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky) 

Směsi koření

15

20


15

Sušené byliny, čaj a bylinné nálevy

10

Slunečnicová, dýňová, melounová, konopná semena, sójové boby a produkty z nich zpracované     

5,0

Pistácie

5,0

Kořen lékořice umístěný na trh pro konečného spotřebitele
Lékořicové bonbóny (candies)

10

Kakaový prášek prodávaný konečnému spotřebiteli nebo jako složka
slazeného kakaového prášku prodávaného konečnému spotřebiteli (čokoláda k přípravě nápoje)

2,0

Pražená kávová zrna a mletá pražená káva kromě rozpustné kávy 

 3,0

Rozpustná káva (instantní) 

 5,0

 

Návrh rozdělit stávající kategorii 2.2.2 (v nařízení 1881/2006):

2.2.2 a: Všechny produkty pocházející z nezpracovaných obilovin, včetně
  zpracovaných výrobků z obilovin a obilovin určených k přímé lidské spotřebě kromě potravin uvedených v bodech 2.2.9, 2.2.10, 2.2.13, 2.2.2 b a 2.2.2 c

3,0

2.2.2 b: Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

1,5

2.2.2 c: Nápoj ze sladu

3,0

  

Aflatoxiny

EFSA zrealizovala a publikovala nové vědecké stanovisko k aflatoxinům v potravinách, ve kterém byla zohledněna nová data a nové poznatky. Byla přepočítána rizika pro rozvoj rakoviny. Největší expozice je předpokládána z jemného pečiva obsahujícího suché skořápkové plody. Nicméně i přes přepočítání rizik závěr zůstává stejný - aflatoxiny představují vážné riziko ohrožení zdraví.

V současné chvíli probíhá diskuze k úpravě stávajícího ML (v nařízení 1881/2006) pro mandle a výrobky z nich a rozšíření ML pro další koření, bylinky, ochucovadla (condiments), kakao a výrobky z něj.
 

Alternariové toxiny

Alternariové toxiny patří mezi mykotoxiny a jsou produkovány houbami rodu Alternaria. Mezi nejdůležitější toxiny patří alternariol, alternariol monomethyether, kyselina tenuazonová a tentoxin. Nejvyšší dietární expozice byla zjištěna u kyseliny tenuazonové (potraviny z rajčat (protlaky, kečupy), obilné příkrmy pro děti). Pokud jde o alternariol, nejvíce pozitivních vzorků bylo nalezeno u ovoce a výrobků z ovoce. Alternariol monomethylether byl nejvíce zastoupen v rostlinných olejích – slunečnicovém a olivovém a větší množství tentoxinu byla zjištěna v rajčatech a olejnatých semenech. Evropskou Komisí bylo schváleno doporučení k monitoringu přítomnosti alternariových toxinů v potravinách, ve kterém jsou uvedeny tzv. indikativní hodnoty (viz tabulka níže) pro obsah toxinů v relevantních potravinách, při jejichž překročení by měly být identifikovány faktory, které způsobují relativně vysoký obsah těchto toxinů v potravinách a tedy pak i následné překročení indikativních hodnot. Tyto indikativní hodnoty nejsou zdravotním limitem. 

Indikativní hodnoty pro alternariové toxiny:

Potravina

Alternariol 
  (µg/kg)

Alternariol
  monomethyl ether(µg/kg)

Tenuazová
  kyselina
  (µg/kg)

Zpracované produkty z rajčat

10

5

500

Paprikový prášek

-

-

10000

Sezamová semena

30

30

100

Slunečnicová semena

30

30

1000

Slunečnicový olej

10

10

100

Skořápkové plody

-

-

100

Sušené fíky

-

-

1000

Obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti

2

2

500

 

T-2 a HT-2 toxiny

T-2 a HT-2 toxiny se řadí mezi trichotheceny a jsou produkovány některými rody plísní rodu Fusarium sp. Jejich obsah v obilovinách a výrobcích z nich je předmětem monitorování, maximální limity však zatím nebyly stanoveny pro nedostatek dat. Zároveň bylo vydáno doporučení monitorovat T-2 a HT-2 toxiny v obilí a výrobcích z obilí s cílem nashromáždit potřebná data pro úřad EFSA. EFSA revidovala TDI pro T-2 a HT-2 toxiny – nové TDI bylo stanoveno na úrovni 0,02 µg/kg těl. hm. (snížení na pětinu), ARfD 0,3 µg/kg těl. hm., včetně modifikovaných forem. Dle odhadu dietární expozice T-2 a HT-2 toxin pravděpodobně představuje riziko pro lidské zdraví. Aktuálně platí doporučení Komise ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin 2013/165/EU. Podle indikativních hodnot z uvedeného doporučení jsou navrženy ML:  

 

Navrhované ML v µg/kg

1.  Nezpracované obiloviny

 

1.1   ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice (18)

100

1.2   oves (s plevou)

1000

1.3   pšenice, žito a jiné obiloviny (18)

50

2.  Zrna obilovin umístěná na trh pro konečného spotřebitele

 

2.1   oves, kukuřice a tvrdá pšenice

50

2.2   jiné obiloviny

20

3.  Výrobky z obilovin

 

3.1   obilné otruby, mleté výrobky z ovsa a mleté výrobky z kukuřice

50

3.2   jiné mleté výrobky z obilovin

20

3.3   chléb (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin, snídaňové cereálie včetně tvarovaných cereálních vloček, těstoviny

Varianta A: 20
Varianta B: uplatnit článek 2
nařízení 1881/2006

3.4   obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti

10

 

Deoxynivalenol (DON)

DON je mykotoxin, který je produkován zejména plísněmi Fusarium, objevuje se hlavně v obilných zrnech. EFSA hodnotil riziko na zdraví lidí i zvířat, které zahrnuje DON i jeho modifikované formy - 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON a DON-3-glukosid v potravinách a krmivech. Stanovil skupinový TDI pro výše zmíněné látky na 1 µg/kg těl. hm. Skupinová ARfD byla odvozena na 8 µg/kg těl. hm. Odhady akutní expozice jsou pod těmito hodnotami, nezvyšují zdravotní riziko pro lidi. Odhadovaná průměrná chronická expozice byla však nad TDI pro skupinu kojenců a dětí, vysoké expozice se objevily i u dospívajících a dospělých, což vzbuzuje obavy s ohledem na lidské zdraví. V nařízení č. 1881/2006 jsou stanoveny limity DON v obilovinách a výrobcích z nich pouze pro DON jako takový, bez modifikovaných forem.

Po diskuzi s členskými státy EK navrhla ML pouze pro DON jako takový (bez jeho modifikovaných forem, pro které není v současné chvíli dostatek dat pro stanovení ML). V budoucnu se bude jednat i o modifikovaných formách. EK tedy navrhuje ML pro samostatný DON a střední míru snížení ze stávajících limitů (viz tabulka níže). 

Aktuální navržené ML:

1

 

Poznámky

Deoxynivalenol
navržené ML

pro DON (µg/kg)

1.1

Nezpracované obiloviny

Kromě rýže, produktů v kat. 1.2, 1.3, 1.4 a nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím 

Maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

1000

1.2

Nezpracovaná tvrdá pšenice

Maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

1250

1.3

Oves

 

1750

1.4

Nezpracovaná kukuřice

Výjimka se týká pouze nezpracované kukuřice, u které je zřejmé, např. na základě označování, místa určení, že je určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu).

Maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

1250

1.5.a

Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele:
-ječmen, žito, proso
-jiné obiloviny

kromě rýže

  


750 
500 

1.5.b

Produkty z mletých obilovin

kromě rýžových produktů a produktů v kat. 1.8 a 1.9

500

1.6

Těstoviny

Těstovinami se myslí těstoviny s vlhkostí přibližně 12%

500

1.7

Pečivo, jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

kromě rýžových produktů
pečivo včetně malého běžného pečiva

400

1.8

Mleté produkty z kukuřice

 

750

1.8

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti

Kromě rýžových produktů 

Maximální limit se vztahuje na sušinu produktu  v okamžiku jeho umístění na trh 

Sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006

150

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018