Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Aktuálně z EU - GM plodiny do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Aktuálně z EU - GM plodiny

Vydáno: 18.11.2014
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace Biotrin ze dne 14. 11. 2014.
Evropský parlament jedná o národních zákazech pěstování GM plodin, nová Evropská komise chce měnit pravidla pro schvalování GMO

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu („ENVI výbor“) projednává návrh předpisu, který dává členským státům možnost omezit nebo zakázat na svém území pěstování GM plodin, schválených v EU. Jde hlavně o politickou záležitost, předpis má v současné době minimální praktický význam, protože v EU je k pěstování povolena pouze kukuřice MON810, která se ve větším měřítku používá jen ve Španělsku. Ovšem právě z politických důvodů jsou jednání velmi obtížná.

Členským státům trvalo celé 4 roky, než v Radě dospěly k dohodě na legislativním řešení (viz předchozí články Biotrinu k tomuto tématu). Evropští poslanci ale mají jiné názory než ministři životního prostředí, a tak k dokumentu schválenému v červenci Radou předložili celkem 314 (!) pozměňovacích návrhů. Převážnou většinu z navržených změn ENVI výbor dne 11. 11. 2014 schválil.

Poslanecké návrhy mimo jiné zcela mění postup uplatňování národních zákazů. Rada navrhla v první fázi dohodu se žadatelem, aby ze své žádosti o pěstování určité plodiny v EU vynechal ten stát, který si pěstování nepřeje. ENVI výbor tuto fázi zcela ruší - členský stát by podle europoslanců prostě požadoval vynětí svého území z konečného rozhodnutí o pěstování v EU, bez odůvodnění, a tomuto požadavku by se muselo vyhovět.

Poslanci se také vyslovili pro to, aby členské státy měly povinnost stanovit zákonem pravidla koexistence, včetně opatření pro zamezení „kontaminace“ produkce sousedního státu v příhraničních oblastech.

Ke konečné verzi předpisu je tedy ještě daleko, nyní by mělo proběhnout několik kol jednání mezi Evropským parlamentem, členskými státy, zastoupenými předsednickou zemí (do konce letošního roku předsedá Itálie) a Evropskou komisí. Sporných témat bude více, mezi jiným to, aby uplatňování národních zákazů nezasahovalo do stávajícího systému hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí.

Nový předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zařadil do svého politického programu změnu rozhodování o uvádění GMO na trh v tom smyslu, aby Komise nepovolila GMO v případech, kdy je většina ČS proti. Impulsem k tomuto kroku se pravděpodobně stal výsledek hlasování v Radě v únoru letošního roku o pěstování kukuřice 1507. Ačkoliv se 19 členských států vyslovilo proti pěstování této kukuřice, nebylo dosaženo tzv. kvalifikované většiny pro úplné odmítnutí (členské státy EU mají různý počet hlasů v závislosti na počtu obyvatel, kvalifikovanou většinu tvoří více než dvě třetiny hlasů). Podle pravidel o rozhodování v EU by Evropská komise mohla i za této situace pěstování povolit (viz předchozí články Biotrinu k tomuto tématu).

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis (z Litvy, původním povoláním lékař, posledních 20 let politik) dostal za úkol připravit do poloviny roku 2015 revizi schvalovacího procesu. Změna by pravděpodobně měla zahrnovat veškeré rozhodování o použití GM plodin, tedy i schvalování pro dovoz a zpracování např. na krmiva, které až do letošního roku probíhalo celkem bez problémů.

 
Zdroje:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141110IPR78106/html/Environment-Committee-backs-flexibility-for-EU-countries-to-ban-GMO-crops
http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/eu-one-step-closer-law-national-gmo-crop-bans-309927
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/andriukaitis_en.pdf
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm


Článek: http://www.biotrin.cz/aktualne-z-eu/

 
 
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018