Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Aktualizované nařízení o dovozu zemědělských produktů po havárii v Černobylu do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Aktualizované nařízení o dovozu zemědělských produktů po havárii v Černobylu

Vydáno: 4.8.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Nařízení 733/2008/ES zrušuje a nahrazuje nařízení 737/90/EHS. Radioaktivní kontaminace se snižuje, a tak se počítá s ukončením platnosti nařízení k 31. 3. 2010.
Nařízení 737/90/EHS ze dne 22. března 1990 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu bylo několikrát podstatně změněno a radioaktivní kontaminace mnoha zemědělských produktů se snížila a bude se nadále snižovat až na dřívější úrovně, a proto z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti a také kvůli odstraňování zbytečných překážek obchodu bylo vydáno nové nařízení 733/2008/ES.
Nařízení se vztahuje na všechny zemědělské produkty určené k lidské spotřebě s výjimkou některých (např. laktóza vaječný albumin) pro jejichž dovoz platí zvláštní předpisy. (Příloha I uvádí zemědělské produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě a na něž se nařízení nevztahuje.)
Nejvyšší kumulovaná radioaktivita cesia 134 a 137 nesmí u vybraných mléčných výrobků a kojeneckých výrobků překročit 370 Bq/kg, a u ostatních produktů 600 Bq/kg.Trvá povinnost kontrol a vzájemného informování o případných zvýšených hodnotách.
Platnost nařízení končí dnem 31. března 2010, pokud Rada před tímto dnem nerozhodne jinak.
 
Věstník ES L 201, 30.07.2008, s.1
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021