Bezpečnost potravin

Aktualizace nutričních profilů „Choices“

Vydáno: 18. 11. 2009
Autor:

Choices International Foundation zpřísňuje požadavky, jejichž splnění umožňuje uvádění loga „Healthy Choice“. Výrazně méně přísné jsou požadavky amerického programu Smart Choices.

Úřad FDA v USA se v současné době věnuje zkoumání kriterií nutričních profilů, které byly vytvořeny z iniciativy výrobců a obchodníků v rámci programu „Smart Choices“  a které často umožňují použít doporučující logo na „nezdravých“ potravinách.
Podle všeobecných pravidel tohoto programu může být logo Smart uvedeno na potravinách
– s podílem  energie z tuků ≤ 35 %,
– s podílem energie z nasycených tuků < 10 %,
– s nulovým obsahem trans-tuků,
– s obsahem cholesterolu ≤ 60 mg na porci,
– s množstvím přidaných cukrů ≤ 25 %z celkové energetické hodnoty výrobku,
– s obsahem sodíku ≤ 480 mg na porci.

FDA plans to regulate nutrition labels

Vedle výše uvedené americké verze nutričních profilů založené na výživových doporučeních „Dietary Guidelines for Americans“ vytvořila mezinárodní organizace  Choices International Foundation jiné nutriční profily na základě „International Dietary Guidelines“, jejichž splnění opravňuje k použití loga "Healthy Choices".  Systém se dále vyvíjí, odborníci této organizace shromáždili návrhy kritérií z 13 zemí světa a rozhodli se pro určité upřesňující, příp. zpřísňující úpravy.
K 19 hlavním výrobkovým skupinám se stanovenými profily se přidávají podskupiny: pitná voda, rýže , snídaňové cereálie a pomazánky na chleba.
Došlo také na změnu definice vlákniny, která nyní musí pocházet z hlavních složek výrobkové skupiny a nemůže tedy být přidávána jakákoli vláknina.
V příloze jsou uvedeny nové profily pro některé z hlavních výrobkových skupin. Profily zahrnují limit pro nasycené a trans tuky (SAFA a TFA), přidaný cukr, sodík, příp. další pokud se příslušná skupina odlišuje od všeobecných požadavků.
Obecná kritéria pro výrobky, které nepatří do specifikovaných skupin, která  jsou podle nového návrhu snížena:
– nasycené tuky z 1,4 na  1,1 g /100 g
– sodík z 120 na 100 mg/100 g
– přidaný cukr z 3,25 na 2,5 /100 g
– trans tuky z 0,14 na 0,1°g/100 g.

EU Food Law, 2009, č. 411, s. 18-19