Bezpečnost potravin

Aktivity Informačního výukového centra pro onemocnění z potravin při americké Národní zemědělské knihovně

Vydáno: 8. 4. 2004
Autor:

Ve spolupráci s americkým Ministerstvem zemědělství (USDA) a Federálním úřadem  pro potraviny a léčiva (FDA) bylo zřízeno informační centrum o prevenci alimentárních onemocnění, které zajišťuje informační zdroje a výukové materiály pro pedagogy, školitele a organizace, které se zabývají vývojem školících a výukových materiálů pro pracovníky p

Výukové informační centrum (Foodborne Illness Education Information Center) je součástí tzv. týmu pro potravinářské informace (Food Information Team), který byl vytvořen společně s informačním centrem pro bezpečnost potravin (Food Safety Information Center – FSIC) a Informačním centrem pro potraviny a výživu (Food and Nutrition Information Center – FNIC) a jeho provoz je řízen ve spolupráci s Universitou v Marylandu (University of Maryland). 

Výukové informační centrum pro bezpečnost potravin vytváří a spravuje dvě databáze výukových materiálů.

Databázi  programů a informačních zdrojů pro školení HACCP  a databázi výukových materiálů pro onemocnění z potravin.

Centrum také zajišťuje správu informační sítě pro odborníky, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti potravin. Služba Foodsafe představuje  diskusní skupinu, kterou mohou na internetu zájemci využívat a diskutovat o informačních zdrojích a zkušenostech při řešení problémů při školení v oblasti bezpečnosti potravin. 

Program Food Safety Links poskytuje souhrn odkazů na zajímavé materiály dostupné na internetu zahrnující následující tématické okruhy:  informace pro spotřebitele, statistika alimentárních onemocnění, patogenní organismy, tzv. clip arty, bezpečnost potravin v maloobchodě aj. 

Pracovníci výukového informačního centra se také aktivně podílí jako informační manažeři na činnosti Aliance pro školení a výuku v oblasti bezpečnosti potravin (Food Safety Training and Education Alliance FSTEA), tj. organizace, která zabezpečuje příslušné  informační zdroje pro obchodní organizace, instituce, prodavače a pracovníky inspekcí.         
http://www.nal.usda.gov/foodborne/about.html