Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Aktivity Informačního centra bezpečnosti potravin v roce 2018 do kategorie

Aktivity ICBP > Zdroje ICBP - Archiv> Aktivity ICBP> Zdroje ICBP - Archiv
Aktuality > Aktuality

Aktivity Informačního centra bezpečnosti potravin v roce 2018

Vydáno: 14.3.2019
Tisk článku
Autor: ICBP MZe
ICBP zajišťuje tematické webové stránky, přednášky, výukové programy, vzdělávací akce, aplikace do mobilních telefonů, publikace.

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) Ministerstva zemědělství zajišťovalo také v uplynulém roce 2018 komunikaci se širokou spotřebitelskou a odbornou veřejností.

Hlavní informační kanál, webové stránky www.bezpecnostpotravin.cz, nabídl uživatelům zajímavé články z oblasti bezpečnosti potravin a zdravé výživy, zprávy dozorových orgánů, varování před závadnými potravinami, pozvánky na odborné i zábavně vzdělávací akce a řadu dalších informací. V roce 2018 byla sledovanost webových stránek 1 839 527 návštěv.

Na webových stránkách www.viscojis.cz, www.viscojis.cz/teens a www.foodsafety.cz byla v průběhu roku 2018 zajištěna aktualizace dat, vylepšena grafika stránek a byly vloženy nové příspěvky pro jednotlivé cílové skupiny.

V roce 2018 bylo realizováno 31 přednášek pro širokou veřejnost, kterých se dohromady zúčastnilo 460 spotřebitelů. V rámci vzdělávání dětí a mládeže proběhlo celkem 112 vzdělávacích programů, na kterých bylo s problematikou správné výživy a bezpečného zacházení s potravinami seznámeno 5 892 žáků základních a mateřských škol.

V průběhu roku 2018 realizovalo ICBP 4 zábavně vzdělávací akce pro děti: při příležitosti Dne otevřených dveří Ministerstva zemědělství, na oborové výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, při prezentaci Ministerstva zemědělství na akci Zažít město jinak v Karlíně a v Národním zemědělském muzeu Praha dvoudenní akci „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“. Tyto akce navštívilo celkem cca 3500 účastníků.

V aplikaci do mobilních telefonů „Víš, co jíš?“ byla zaktualizována část týkající potravinářských přídatných látek tzv. „éček“. Nově byla spuštěna pilotní verze nové části aplikace do MT s názvem "Výživa v kostce".

E-learningový kurz pro pedagogy a studenty středních škol s potravinářským zaměřením a gymnázií „Výživa ve výchově ke zdraví“ byl aktualizován a nově rozdělen na 25 modulů. V říjnu 2018 byl spuštěn již třetí ročník, do kterého se přihlásilo celkem 57 středních škol včetně gymnázií.

V roce 2018 byla vydána ve spolupráci se Státní veterinární správou aktualizovaná verze publikace "Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin".  Pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ byly vytvořeny nově pracovní sešity s názvem "Jíme zdravě a s chutí".  Pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ byla publikována nová učebnice "Výživa ve výchově ke zdraví", která získala akreditaci MŠMT. K učebnici byly vytvořeny i nové "Pracovní listy".

V průběhu roku Informační centrum bezpečnosti potravin distribuovalo zdarma publikace zaměřené na bezpečnost potravin a zdravou výživu na resortních akcích Ministerstva zemědělství.


Autor: Informační centrum bezpečnosti potravin MZe

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018