Bezpečnost potravin

Akrylamid: výsledky monitoringu a další zaměření činnosti FDA

Vydáno: 21. 3. 2003
Autor:

Obsah akrylamidu ve vybraných druzích potravin a ujasnění dalšího postupu (akční plán) FDA při sledování akrylamidu.

V USA uveřejnilo Středisko pro bezpečnost potravin a výživu (CFSAN), které je součástí Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA) další výsledky z monitorování obsahu akrylamidu v různých potravinách. Do prověřování bylo zařazeno velké množství potravin, včetně různých typů chlebů a snacků.
Přehled o výsledcích monitorování za období 16. 11. 2002–7. 3. 2003

FDA rovněž aktualizovala další postup prací (akční plán) týkající se akrylamidu v potravinách, ve kterém shrnuje své aktivity v oblasti výzkumu akrylamidu. Poté, co se získaly připomínky na různých veřejných akcích (seminářích), byl původní návrh postupu prací revidován. V novém akčním plánu se berou do úvahy metody analýzy, mechanismy tvorby v potravinách, množství, kterému je člověk vystaven a vyšetřování rizik spojených s akrylamidem v potravinách. Akční plán rovněž zahrnuje poskytování informací spotřebitelům a výrobcům potravin a je koncipován tak, aby se získaly základní body pro analýzu rizika.
Akční plán FDA v oblasti akrylamidu