Bezpečnost potravin

Akční plán FAO pro antimikrobiální rezistenci pro roky 2021 – 2025

Vydáno: 30. 11. 2021
Autor: KM EFSA

Podpora inovací a odolnosti v potravinářském a zemědělském sektoru

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (z angl. zkratky FAO) představila nový plán pro řešení antimikrobiální rezistence.

V důsledku (AMR) představují infekce odolné vůči lékům stále větší zátěž pro zdraví lidí, zvířat, rostlin, ale i životní prostředí. Infekce odolné vůči dostupným lékům mají potenciál stát se hlavními příčinami úmrtí. AMR může dohnat další desítky milionů lidí k extrémní chudobě, hladu a podvýživě. S tím související ekonomické ztráty jsou odhadovány na několik procent hrubé domácí produkce. Tomu však můžeme zabránit – pokud budeme jednat rychle.

Tento dokument nastiňuje Akční plán FAO pro antimikrobiální rezistenci 2021 – 2025, který slouží jako plán pro zaměření globálního úsilí na řešení AMR v potravinářském a zemědělském sektoru s tím, že upozorňuje na hrozící nebezpečí s jeho plnými důsledky ve všech odvětvích života. Cílem tohoto plánu je pomoci urychlit pokrok při vypracovávání a provádění víceodvětvových národních akčních plánů pro řešení AMR tím, že upozorňuje na strategické priority a odborné znalosti, které FAO podporuje.

Akční plán vypracoval multidisciplinární tým FAO, aby zajistil zohlednění všech relevantních dimenzí – včetně zdraví a produkce suchozemských a vodních živočichů, produkce plodin, bezpečnosti potravin a krmiv, genetických zdrojů, řízení přírodních zdrojů, komunikace o rizicích a změny chování, a to s důrazem na regulační rámce, standardy, normotvorbu a procesy kolektivních opatření zdola nahoru. Díky spolupráci budou potravinové systémy, způsob života a ekonomiky lépe chráněny před destabilizujícími silami nevyléčitelných nemocí.

 

Zdroj: FAO