Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Akceptovatelný a tolerovatelný denní příjem chemické látky do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

Akceptovatelný a tolerovatelný denní příjem chemické látky

Vydáno: 18.3.2011
Tisk článku
EFSA vysvětlil rozdíl mezi ADI a TDI.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) odpovídal na řadu otázek, které mu jsou často kladeny. Jedna z těchto otázek se týkala rozdílu mezi ADI a TDI.

Akceptovatelný denní příjem (Acceptable Daily Intake, ADI) je množství specifické látky (např. potravinářského aditiva nebo rezidua pesticidu) v potravině nebo pitné vodě, které lze konzumovat denně v průběhu života bez patrného rizika pro zdraví.
ADI se vyjadřuje v množství (obvykle mg), které je vztažené na kilogram tělesné hmotnosti a den.
Hodnoty ADI jsou založeny na vědeckém posouzení všech toxikologických údajů, které jsou v době hodnocení k dispozici ke specifické látce, včetně dlouhodobých testů na zvířatech, které slouží ke stanovení NOAEL (No Observed Adverse Effect Level). NOAEL je nejvyšší koncentrace nebo množství látky, při které se u exponované populace neprojevuje nežádoucí účinek. NOAEL se dělí bezpečnostním faktorem, obvykle 100, který zahrnuje rozdíly mezi testovanými zvířaty a lidmi (faktor 10) a případnými rozdíly v citlivosti jednotlivých osob (další faktor 10).
Pokud dojde v ojedinělých případech k překročení ADI, není důvod k obavám, neboť ADI bere do úvahy denní expozici látkou během celého života.

Tolerovatelný denní příjem (Tolerable Daily Intake, TDI) je podobný ADI, ale ne stejný. ADI se týká chemických látek, které byly záměrně přidány do výrobku nebo složky, nebo které se nacházejí v potravinách v důsledku např. ošetření plodin pesticidy nebo protiplísňovými přípravky. TDI je odhad množství chemického kontaminantu, kterému jsme vystaveni z kontaminace životního prostředí a které, když se nachází v potravinách, může být konzumováno denně během života, aniž by představovalo výrazné riziko pro zdraví. Expozice těmito kontaminanty je sice nežádoucí, ale nelze ji vyloučit, protože některé z těchto látek se nacházejí v potravinách v důsledku znečištění životního prostředí (např. olovo, dioxiny).

Zdroj: EFSA

Chemické látky v potravinách

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021