Bezpečnost potravin

Acerola: pěstování, posklizňové zacházení, výživové a biologické vlastnosti

Vydáno: 27. 5. 2013
Autor: sukova1

Přehledový článek se zabývá tropickým ovocem podobajícím se třešním, které se vyznačuje vysokým obsahem vitaminu C, biologicky aktivních fenolických látek a karotenoidů.

Acerola (Malpighia emarginata DC) – tropické ovoce podobajícím se třešním je velmi populární především ve Střední Americe a Brazílii. Plody, mají v plné zralosti červenou barvu, jsou vysoce hodnoceny především kvůli vysokému obsahu vitaminu C (695 – 4827 mg/100 g), ale i vitaminů B1 a B2, fosforu (17,1 mg/100g), vápníku (11,7 mg/100 g) a železa (0,22 mg/100 g), dále antokyanů, karotenoidů a dalších bioaktivních fenolických látek. Tyto složky jsou ceněny vzhledem k jejich vysoké antioxidační kapacitě. Extrakty plodů  by mohly být využitelné jako antihyperglykemické prostředky a také při chemoterapii .

Problémem těchto plodů je, že v plné zralosti jsou velmi choulostivé, a tak při posklizňové manipulaci dochází k velkým ztrátám kvality.

Obsah článku:
Úvod
Fyzikálně-chemické vlastnosti a nutriční hodnota
–          bílkoviny, tuky a sacharidy
–          vitaminy a minerální látky
–          pH, kyselost, rozpustná sušina, organické kyseliny
Profil aromatu
Fytochemické látky
–          fenolické sloučeniny (flavonoidy, antokyany, fonolové kyseliny)
–          Karotenoidy
Biologická účinnost (celková fenolická a antioxidační aktivita)
Antihyperglykemické a jiné biologické účinky
Závěr a trendy

Food Review Int., 29, 2013, č. 2, s. 107-126
Objednávka kopie článku