Bezpečnost potravin

Aby půda byla plná života. Nová výstava o regenerativním zemědělství

Vydáno: 14. 6. 2023
Autor: NZM Praha

Foto: NZM

Novou výstavu o regenerativním zemědělství můžete zhlédnout na schodišti Národního zemědělského muzea Praha. Výstava vás provede od počátků konceptu regenerativního zemědělství z 80. let přes praktické zkušenosti a ukázku dnešních farem praktikujících regenerativní přístupy v Česku i zahraničí. 

Regenerativní zemědělství vychází z moderní kombinace známých postupů, ale samotný termín začala používat až v 80. letech 20. století americká nezisková organizace Rodale Institute. Její zakladatel Robert Rodale je autorem řady publikací o regenerativní praxi a experimenty vedené pod záštitou institutu obohacují veřejnost dodnes. Regenerativní zemědělství se primárně zaměřuje na zlepšení kvality či obnovu vlastností degradovaných půd. 

Kráčet vpřed pod praporem udržitelnosti znamená, že si sami překážíme, protože nepřijímáme dostatečně náročný cíl. Nejsem proti slovu udržitelnost, ale potřebná je spíše regenerace.”– Robert Rodale, 1989.

Výstava vám představí vývoj mikroorganismů regenerované půdy pod mikroskopem, změny její textury, vlhkosti a přiblíží také výsledky ukládání uhlíku v regenerovaných zemědělských půdách a z nich plynoucí možnosti vedlejšího příjmu pro zemědělce na příkladech z Česka i zahraničí. V detailu vás také seznámí s principy regenerativní pastvy, která nejen zvyšuje množství organismů a vlhkosti v půdě, ale zároveň významně zvyšuje výživnost a ukládání uhlíku. 

Třetina světových půd je podle OSN vážně degradována.

Řešení nabízí právě regenerativní zemědělství – holistický přístup k hospodaření, který podporuje přírodní koloběh živin a procesy vedoucí k obnově půdní struktury a vytvoření odolného ekosystému.

Regenerativní praxe rozvíjí mikrobiální život v půdě. Proto omezuje mechanické zpracování půdy a užívání přípravků na ochranu rostlin i minerálních hnojiv, které brání symbiotickým vztahům rostlin, hub a živočichů v půdě. Zemědělcům se navíc snižují náklady a výsledná produkce je ziskovější.

Přijďte zjistit víc o principech regenerativního zemědělství. Příležitost máte do 27. srpna 2023 v Národním zemědělském muzeu Praha.

Zdroj: NZM