Bezpečnost potravin

Absorbovaná voda v drůbežím mase

Vydáno: 6. 5. 2007
Autor: pospisilova

Zvýšené množství vody v drůbeži v důsledku procesu chlazení je evropskou legislativou limitováno. Doporučuje se tuzemská drůbež, protože v ČR se používá chlazení vzduchem, nikoli vodou (je uveden vývoj dovozu a vývozu drůbeže v ČR).

V chlazeném a mraženém drůbežím mase může být obsaženo více vody než odpovídá přirozenému obsahu, a sice v důsledku použití vody k chlazení, které je v některých zemích zavedeno. V ČR se v posledních letech používá výhradně modernější technologie chlazení vzduchem, které minimalizuje riziko druhotné mikrobiální kontaminace. Pro výrobce to však znamená, že nemohou prodávat vodu za cenu kuřecího masa a jsou tak v nevýhodě proti některým dovozům. Chlazení vodou se používá např. v Brazílii a částečně v Polsku, odkud je do ČR značný podíl drůbeže dovážen.
 
Vývoj dovozu a vývozu drůbeže v ČR
 
2003
2004
2005
2006
Kuřata a slepice
 
 
 
 
Dovoz
25 218
42 668
44 277
47 535
Vývoz
9 302
19 504
23 760
19 816
Krůty
 
 
 
 
Dovoz
2 641
4 927
7 088
7 774
Vývoz
3 551
4 536
2 871
1 327
Kachny a perličky
 
 
 
 
Dovoz
4 280
3 642
4 397
3 918
Vývoz
107
178
542
874
Husy
 
 
 
 
Dovoz
665
2 287
2 121
466
Vývoz
5
28
153
45
Celkem dovoz
32 624
53 524
65 882
59 692
Celkem vývoz
12 965
24 246
27 326
22 061
 
S cílem chránit ekonomické zájmy spotřebitelů, stanovuje evropská legislativa přípustné množství absorbované vody a povinné provádění kontrol a vedení záznamů, a sice nařízením 1538/91/ES v platném znění o normách pro drůbeží maso. Způsoby stanovení jsou určeny následujícími přílohami.

Příloha V. Stanovení množství vody uvolněné rozmrazováním jatečně opracovaných kuřat (odkapávací test)
– při chlazení vzduchem – max. 1,5 %
– při chlazení postřikem – max. 3,3 %
– při chlazení ponořením – max. 5,1 %.
Příloha VI. Stanovení celkového obsahu vody ve zmrazených kuřatech (chemický test)
Je stanoven poměr obsahu vody a bílkovin, který odpovídá absorpci 2, resp. 4,5, resp. 7 % vody (při chlazení vzduchem resp. postřikem, resp. ponořením).
 
Příloha VIa. Stanovení celkového obsahu vody v chlazeném děleném drůbežím mase (chemický test)
Je stanoven poměr obsahu vody a bílkovin, který odpovídá absorpci 2, resp. 4, resp. 6 % vody (při chlazení vzduchem resp. postřikem, resp. ponořením).
 
Příloha VII. Kontrola absorpce vody v chlazených jatečných tělech drůbeže prováděná v produkčním zařízení (rozdílem hmotností před a po chlazení)
– při chlazení vzduchem – max. 0 %
– při chlazení postřikem – max. 2 %
– při chlazení ponořením – max. 4,5 %.
 
Pokud jde o rozdíly v kvalitě chlazeného a zmrazeného drůbežího masa, spotřebitelé by měli vědět, že je lepší dávat přednost chlazenému, protože zmrazováním dochází k narušení buněk, takže původně přirozeně vázaná voda se více uvolňuje, což se negativně projeví na senzorické kvalitě.