Bezpečnost potravin

9. kolokvium EFSA: Nutriční profilování u potravin s výživovým a zdravotním tvrzením

Vydáno: 2. 9. 2007
Autor: pospisilova

V pořadí již 9. kolokvium se uskuteční v Parmě (Itálie) ve dnech 11.–12. října 2007.

Článek 4 nařízení (ES) č. 1924/2006 Evropského parlamentu a Rady o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin požaduje, aby Evropská komise stanovila specifické profily nutričních faktorů, včetně výjimek, které musí potraviny nebo určité kategorie potravin respektovat, aby mohly nést výživové nebo zdravotní tvrzení.
V souvislosti s článkem 4 uvedeného nařízení požádala Komise Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), aby poskytl vědecké doporučení týkající se stanovování nutričních profilů, které budou muset potraviny nebo určité kategorie potravin respektovat.
Vědci a odborníci, kteří se zúčastní 9. kolokvia EFSA (Parma, 11.–12. října 2007), budou diskutovat o problematice nutričního profilování z nejrůznějších hledisek tak, aby panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA-NDA) poskytl Evropské komisi doporučení na základě nejnovějších vědeckých poznatků.
Vědecká diskuse bude probíhat ve čtyřech skupinách (DS), které se budou zaměřovat na následující témata:
* DS 1: Identifikace rozhodujících (kritických) nutrientů/potravin/kategorií potravin, které bude třeba brát do úvahy při stanovování nutričních profilů.
* DS 2: Nutriční profily: systém založený na vyhodnocování versus systém založený na prahových hodnotách.
* DS 3: Nutriční profily paušálně nebo podle kategorie potravin.
* DS 4: Nutriční profily před a po fortifikaci.
Výstupy z jednotlivých diskusních skupin budou projednávány na konečném plenárním zasedání, které zformuluje závěry kolokvia, které budou doporučením EFSA a jeho panelu NDA. Výstupy z kolokvia budou sumarizovány ve zprávě, která bude následně publikována.
 
* Přehled dosud pořádaných kolokvií na stránkách EFSA.
* Přehled dosud pořádaných kolokvií na stránkách Agronavigatoru.