Bezpečnost potravin

8. kongres o výživě v Karlsruhe na téma fytoestrogeny: prospěch a rizika pro zdraví člověka

Vydáno: 4. 9. 2003
Autor:

Uskuteční se ve dnech 12.–14. října 2003.

Fytoestrogeny ve výživě

Kongres, který se uskuteční ve dnech 12.–14. října 2003, bude probíhat v několika sekcích, a to:
sekce 1: chemické složení, expozice a biotransformace fytoestrogenů,
sekce 2: biologické účinky estrogenů a fytoestrogenů,
sekce 3: zdravotní účinky fytoestrogenů,
sekce 4: škodlivé účinky fytoestrogenů.

Více informací o kongresu je k dispozici na www.karlsruher-ernaehrungstage.de.

International Journal of Food Microbiology, 86, 2003, č. 3, s. 308