Bezpečnost potravin

75 let školního mléka v Rakousku

Vydáno: 5. 3. 2006
Autor:

Dodávky mléčných výrobků do škol začaly už v r. 1930. V současnosti mají značný podíl na zásobování přímo zemědělské podniky.

První akce „Školní mléko“ byla realizována již v r. 1930 ve Vídni. Po r. 1945 organizovalo ministerstvo sociálních věcí tzv. vykrmovací akci. V r. 1980 se v Rakousku vypilo více než 20 mil. l školního mléka. Od r. 1988 se ujala propagace školního mléka Rakouská společnost pro informace o mléce (ŐMIG), která zajišťuje pro mlékárenské podniky marketingovou podporu, a při příležitosti světového dne mléka odpěňuje „nejpilnější“ konzumenty mléka z řad školáků. Spolkové ministerstvo školství a sportu podporuje zařazování informací o mléce do výuky. V r. 1992 konzumovala v Rakousku školní mléko čtvrtina školáků (22 359 t mléčných produktů).

Až do 90. let bylo zásobování škol mléčnými produkty doménou mlékárenského odvětví. Později došlo ke zvýšení podílu na tomto zásobování přímo od zemědělců. Počet takových dodavatelů pasterovaných mléčných výrobků (do škol a školek) stoupl na 132. Informační, poradenskou a podpůrnou činnost (přednášky, ochutnávky, exkurze do podniků, školení  zaměřené na hygienu a řízení jakosti) začaly vykonávat zemědělské komory spolkových zemí.  Marketingovou pomoc podnikům zajišťuje Agrarmarkt Austria marketing GmbH. Snahy vyvrcholily v r. 2001 vypsáním ceny za projekt pro zemědělce zaměřený na „dodavatele školního mléka“.

Celkem je nyní v Rakousku zásobováno mléčnými výrobky přes 4 tis. škol a školek (kolem 250 tis. žáků).

 

Dtsch. Milchwirtschaft, 2005, č. 25, s.1113-1114