Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek 7. letní akademie BfR pro hodnocení a komunikaci rizik v oblasti bezpečnosti potravin do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

7. letní akademie BfR pro hodnocení a komunikaci rizik v oblasti bezpečnosti potravin

Vydáno: 3.1.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Dvoutýdenní letní akademie, která je pořádána odborníky pro odborníky, se zaměří na bezpečnost potravin a odpovídající hodnocení rizik.

Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) je národní institut, který připravuje expertní zprávy a stanoviska k otázkám bezpečnosti potravin, krmiv a chemických látek, jakož i ochrany zdraví spotřebitelů v Německu, a to na základě kritérií vědeckých stanovisek. Je poradním orgánem federální vlády a dalších institucí a zájmových skupin v těchto oblastech. BfR provádí vlastní výzkum o tématech, které jsou úzce spjaty s jejími úkoly. BfR je právně odpovědný orgán v rámci portfolia Spolkového ministerstva pro výživu a zemědělství (BMEL).

Stále více se objevuje potřeba plnit požadavky vědeckého hodnocení, jakož i účinnou a spotřebitelsky orientovanou komunikaci o rizicích z potravin s cílem dosáhnout harmonizovaných norem v oblasti bezpečnosti potravin. Hodnocení rizik a sdílení informací o rizicích je klíčové nejen z hlediska rychle rostoucího procesu globalizace.

Cíle studijního programu Letní akademie BfR jsou:

  • obeznámení se s koncepcí bezpečnosti potravin se zaměřením na Německo a Evropu, zejména pokud jde o posuzování a komunikaci rizik,
  • důkladné pochopení hodnocení rizik a expozice v rámci procesu posuzování rizik a pochopení požadavků na generování a sběr dat,
  • získání praktických zkušeností s prováděním hodnocení a komunikací rizik,
  • schopnost interpretovat výsledky výpočtu expozice, včetně posouzení kvality a nejistoty údajů.

Účastníkům budou poskytnuty teoretické znalosti o hodnocení a komunikaci rizik v oblasti bezpečnosti potravin, jakož i praktická cvičení tam, kde to bude možné. Prakticky orientované workshopy se zaměří na hygienu potravin, kontaminaci a hodnocení chemických rizik.
Přednášky budou vedeny vědci a externími odborníky BfR, kteří mají hluboké a dlouholeté zkušenosti s hodnocením rizik a/nebo regulační toxikologií.

Všechny kurzy budou probíhat v anglickém jazyce.

Uzávěrka přihlášek: 18. 2. 2018

Požadavky pro účast

  • VŠ vzdělání v oboru biologie, chemie, lékařství, veterinárního lékařství, toxikologie nebo srovnatelné vědecké disciplíny včetně Ph.D.
  • Práce v oblasti bezpečnosti potravin a komplexní odborné zkušenosti s analýzou hodnocení rizik
  • Zájem o rozšíření znalostí v oblasti hodnocení rizik
  • Velmi dobrá znalost anglického jazyka (alespoň úroveň CAE nebo TOEFL®)
  • Znalost standardního kancelářského softwaru (např. MS Excel, OpenOffice.org Calc)
  • Základní znalost statistiky (např. distribuční funkce, rozptyl).

Počet účastnických míst je omezen na 40. Účastníci budou vybráni na základě vědeckých kritérií. Vybraní účastníci obdrží dopis o přijetí a žádost o zaplacení kongresového poplatku.

Dotazy ohledně přijímacího řízení na letní akademii prosím směřujte na email: summeracademy@bfr.bund.de 

Více informací v přiloženém dokumentu a dále pak na www.bfr.bund.de.

Zdroj: BfR: 7th BfR-Summer Academy 2018

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021