Bezpečnost potravin

18 jednodenních webinářů PK ČR ve spolupráci s Centrem zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací, s.r.o.

Vydáno: 30. 7. 2021
Autor: PK ČR

První webinář na téma inovací a trendů v potravinářském průmyslu v reflexi na evropské strategie proběhne 14. září 2021.

Počínaje zářím letošního roku zrealizuje Potravinářská komora ČR v průběhu šesti měsíců ve spolupráci s Centrem zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací, s.r.o. celkem 18 jednodenních webinářů.

Akce organizované prostřednictvím firemní platformy MS TEAMS si kladou ambici seznámit podnikové manažery jakosti, kvality a dalších oddělení s inovacemi a trendy v potravinářském průmyslu, se systémy řízení bezpečnosti potravin, ale i s označením kvality a certifikace, a to vždy v reflexi na evropské strategie „Green Deal“ a „From Farm to Fork“.

První webinář na téma inovací a trendů v potravinářském průmyslu v reflexi na evropské strategie proběhne již 14. září 2021.

Dne 20. září 2021 se uskuteční webinář k systémům řízení bezpečnosti potravin v reflexi na evropské strategie.

Třetí serie webinářů představí svou první akcí dne 29. září 2021 klíčové aspekty k označení kvality a certifikace, a to rovněž s ohledem na dikce plynoucí z evropské strategie „Green Deal“ a „From Farm to Fork“.

 

S ohledem na pravidla finančního nástroje realizace akcí je každý webinář kapacitně omezen na 20 osob. Doporučujeme tedy registraci v co nejbližším termínu na adrese: stejnarova@foodnet.cz

 

Zdroj: PK ČR