Bezpečnost potravin

12th Australian HACCP Conference

Vydáno: 9. 1. 2005
Autor:

Ve dnech 5.-9. září 2005 se bude v Sydney konat konference věnovaná problematice HACCP.

Ve dnech 5.-9. září 2005 se bude v Sydney konat další ze série konferencí věnovaných problematice HACCP. Program bude zaměřen především na následující oblasti: Patogeny, Alergeny, Mořské plody, Organická produkce (certifikace), Balení v modifikovaná atmosféře, Zabezpečování kvality a příslušné standardy atd. Mimo hlavní program budou uspořádány výukové kurzy na téma bezpečnosti potravin, různé výstavky, exkurze aj. Více informací na adrese http://www.haccptown.com.au/greater/events/twelth/index.htm
Food Australia, 56, 2004, č. 12, příloha