Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted

Přidat článek V porostech kukuřice zaznamenán silný výskyt bázlivce kukuřičného do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

V porostech kukuřice zaznamenán silný výskyt bázlivce kukuřičného

Vydáno: 14.7.2017
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Informace ÚKZÚZ ze dne 13. 7. 2017.Na základě monitoringu bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice jsme na celé řadě lokalit jižní Moravy zaznamenali koncem prvního červencového týdne silný výskyt dospělců bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera). Brouci byli detekováni především v okresech Brno-město, Brno-venkov, Hodonín, Uherské Hradiště a Znojmo. V následujících týdnech se očekává gradace i na dalších lokalitách Moravy a Čech s již tradičním výskytem (Vysočina a jižní Čechy). Upozorňujeme tímto zemědělce především na jihu Moravy na možnou potřebu ošetření v místech, kde dospělci bázlivce způsobují znatelné škody žírem na bliznách vyvíjejících se palic kukuřice.

Silné výskyty brouků a larev škodících na kořenech kukuřice jsou typické pro monokultury pěstovaných kukuřic. Zemědělci, kteří pěstují na rizikových lokalitách jižní Moravy monokultury kukuřice, mohou očekávat v tomto roce až 60% škody v kombinaci s extrémním suchem. Výsevem mořeného osiva nebo aplikací granulátu je možno škody působené larvami bázlivců omezit, ne však zcela redukovat. Nejefektivnější ochranou je přerušit monokulturní pěstování kukuřice. Stejné pravidlo platí i pro eliminaci škod způsobených dospělci, kteří škodí žírem na bliznách a latách kukuřic. Poškození žírem na listech je možno zaměnit s požerky od kohoutků (Oulema sp.), kteří nalétávali do porostů kukuřice v průběhu června. 

Proti dospělcům bázlivce lze aplikovat některý z kontaktních přípravků na ochranu rostlin (POR), zveřejněný na webových stránkách ÚKZÚZ v aplikaci Registr přípravků nebo v Rostlinolékařském portálumetodikách na bázlivce kukuřičného.

Výskyt bázlivců je po ošetření nutné sledovat a při opakovaném silném výskytu ošetření případně opakovat. Je doporučeno používat kontaktní přípravky na bázi pyretroidů. Pro zajištění účinnosti je doporučeno neaplikovat přípravky za vysokých venkovních teplot. Při výběru POR je nutno brát zřetel na ochranu včel, které mohou nalétávat do porostů kukuřice v souvislosti s výskyty mšic a produkce medovice, která včely láká.

Upozorňujeme také, že použitím přípravků na ochranu rostlin v rozporu s údaji v návodu k použití na jejich obalu, je porušením Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, a rovněž zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Zjištění takového porušení je řešeno formou správního řízení s následným uložením sankce, včetně dopadu na výši finančních podpor.

Dospělec bázlivce kukuřičného Ukázka poškození kořenového systému

Ivana Kršková, tisková mluvčí 


Zdroj: ÚKZÚZ