Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted

Přidat článek Školení BTSF v roce 2018 do kategorie

Školení BTSF > Školení BTSF

Školení BTSF v roce 2018

Vydáno: 13.2.2018
Tisk článku
Autor: Ing. Ivana Lepešková
Seznam a termíny školení BTSF

V roce 2018 se konají tato školení:

Pokračující programy (od r. 2017) 

 1. Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat – AW - speciální školení
 2. Krmivové právo
 3. Veterinární kontroly na hranicích – BIPs
 4. Kontrola kontaminace potravin a krmiv
 5. TRACES (Trade Control and Expert System)
 6. Přesun domácích mazlíčků
 7. Označování potravin
 8. Ohniska nákazy v potravinách a její zvládání
 9. Antimikrobiální rezistence
 10. Ekologické zemědělství
 11. Potraviny s chráněným označením
 12. Hodnocení rizik
 13. Hygiena potravin v prvovýrobě
 14. Kontrola zdraví rostlin
 15. Kontroly mechanizace na ochranu rostlin (postřiky)
 16. Rostlinolékařské průzkumy
 17. Podpora prosazování SPS (sanitárních a fytosanitárních opatření) na úrovni EU - CC

Nové programy (noví dodavatelé školení) 

 1. Kontingenční plány (pro mimořádné situace)
 2. HACCP
 3. Mikrobiologická kritéria a zoonózy
 4. Látky zlepšující vlastnosti potravin
 5. Materiály přicházející do kontaktu s potravinou
 6. Systémy auditu
 7. Nové vyšetřovací techniky k detekci falšování potravin
 8. TSE a vedlejší živočišné produkty
 9. Ochrana rostlinných produktů a systémy hodnocení a schvalování
 10. Integrovaný systém ochrany proti škůdcům
 11. Přehled unijních zpráv
 12. Podpora auditů EU