Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted

Přidat článek Ministr Jurečka v Bruselu: Dvojí kvalitu potravin musí Komise konečně řešit, diskriminuje část spotřebitelů do kategorie

Aktuality > Aktuality

Ministr Jurečka v Bruselu: Dvojí kvalitu potravin musí Komise konečně řešit, diskriminuje část spotřebitelů

Vydáno: 7.3.2017
Tisk článku
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 6. 3. 2017.

Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes na jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu opět zdůraznil potřebu řešit dvojí kvalitu potravin celoevropskou legislativou. Podle ministra není možné nadále přihlížet situaci, kdy jsou spotřebitelé v některých státech očividně diskriminováni. Rada se dnes zabývala i nekalými obchodními praktikami či novými pravidly Společné zemědělské politiky po roce 2020.

„Stávající situaci považuji za nepřijatelnou, dvojí kvalita potravin je pro nás prioritní téma, kterému se věnujeme již delší dobu. Jsem rád, že se k naší snaze přidávají další země, kterým vadí diskriminace části zákazníků na jednotném trhu EU,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Minulý týden o tématu jednali ministři zemědělství a premiéři zemí V4 na mimořádném summitu ve Varšavě. Shodli se, že dvojí kvalitou je třeba se zabývat a nalézt účinná opatření na unijní úrovni pro ochranu spotřebitelů na jednotném trhu EU.

Česká republika poskytla již minulý rok Komisi důkazy, že na společném trhu EU existuje dvojí kvalita potravin. Spolu s dalšími čtyřmi členskými státy apelovala ve společném prohlášení na Komisi, že je nutné se touto problematikou zabývat. V první polovině tohoto roku chystá Ministerstvo zemědělství velký srovnávací test výrobků stejných obchodních značek prodávaných v ČR a okolních státech EU.

Evropská komise na jednání přislíbila, že se problémem dvojí kvality potravin bude aktivně zabývat. V polovině března se komisařka Věra Jourová v této věci sejde se zástupci spotřebitelů. Plánuje zmapovat situaci v rámci celé EU a následně v červnu předložit výsledky. Jako základ vnímá transparentní postup, informovanost spotřebitelů a lepší využití stávajícího legislativního rámce.

Dalším tématem dnešního jednání Rady byly nekalé obchodní praktiky. Ty výrazně znevýhodňují postavení zemědělců v potravinovém řetězci a znehodnocují i úsilí věnované podpoře zemědělců.

„Ať už jde o uplatňování dvojích marží, dumpingové ceny či nerovné rozdělování ziskových marží, to vše fakticky poškozuje nejslabší články v řetězci, tedy prvovýrobce a zpracovatele. Jde o problém, který nás velmi tíží a vyžaduje rychlé a účinné řešení,“ uvedl ministr Jurečka.

Ve spolupráci se Slovinskem a několika dalšími členskými státy připravilo MZe dokument, který by měl Komisi sloužit jako jeden ze základních podkladů pro vypracování legislativy, jež by nekalé obchodní praktiky postavila mimo zákon na úrovni celé EU.

V Bruselu se dnes diskutovalo i o podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020. Ta by dle postoje ČR měla i nadále představovat především nástroj pro zajištění strategické míry produkce potravin v EU, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a udržitelný rozvoj venkovských oblastí.

„Neměli bychom vymýšlet nějaké revoluční změny, ale navázat na to, co se podařilo a pokračovat tak, aby SZP byla živá, moderní politika, schopná reagovat na aktuální výzvy, kterým bude čelit. Mělo by se jít cestou evoluce, nikoliv revoluce,“ řekl ministr Jurečka.

Za klíčovou prioritu označil jednoduchost budoucí SZP. Měly by se snížit počty kontrol, odstranit jejich duplicity či zjednodušit sankční systém. SZP by měla reagovat i na aktuální výzvy, např. změnu klimatu, degradaci půdy, ochranu vod nebo dobré životní podmínky zvířat či zajištění kvalitních potravin za rozumné ceny. ČR se rovněž ohradila proti diskriminaci zemědělských podniků na základě jejich velikosti.

„Podpora by měla být zachována zemědělským podnikům bez ohledu na jejich velikost. Velké zemědělské podniky jsou významným zaměstnavatelem ve venkovských oblastech a aktivně přispívají k naplňování cílů SZP, včetně těch environmentálních,“ upozornil ministr Jurečka.

V neposlední řadě je třeba zajistit adekvátní financování SZP, aby mohla naplňovat všechny výzvy, kterým bude v nadcházejícím období čelit. V tomto ohledu ČR požaduje, aby SZP byla i nadále financována z rozpočtu EU.

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství