Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted
Potraviny nového typu > Status PNT

Přesunout kategorii Status PNT do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Status PNT

 

Nový podkategorie Status PNT

 

Status PNT

Status potravin nového typu

Status PNT

Potravinami nového typu nebo složkami potravin nového typu se dle nařízení EP a R (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových složkách potravin rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby ve významném množství před 15. květnem 1997 na území kteréhokoliv členského státu EU, bez ohledu na datum přistoupení k EU. 
 

Katalog potravin nového typu

Evropská komise na svých webových stránkách zveřejnila Katalog potravin nového typu (Novel Food Catalogue), který slouží k orientaci, zda daná látka spadá do kompetence EP a R (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových složkách potravin. Katalog obsahuje seznam látek rostlinného a živočišného původu, případně dalších látek, jejichž statut byl potvrzen členskými státy EU. Nejedná se však o kompletní výčet!

Každé položce je přiřazen příslušný symbol:


Byla prokázána historie spotřeby ve významném množství před 15. květnem 1997. Nejedná se o PNT.

 

Historie spotřeby ve významném množství před 15. květnem 1997 byla prokázána pouze ve formě doplňku stravy. Jakékoliv jiné použití podléhá před uvedením na trh schvalovacímu procesu.

Statut potraviny nebo složky potravin byl posuzován, nebyla prokázána historie spotřeby va významné míře před 15. květnem 1997. Jedná se o PNT, jejímu uvedení na trh musí předcházet schválení.

Status PNT zatím není jasný. Pokud bude prokázána historie spotřeby ve významné míře před 15. květnem 1997, nebude se jednat o PNT.