Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted

Přidat článek Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v objektu Zelenohorská 3 - 37, Praha 8 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v objektu Zelenohorská 3 - 37, Praha 8

Vydáno: 4.10.2017
Tisk článku
Autor: HSHMP
Informace Hygienické stanice hlavního města PrahyRozbory vzorků teplé vody odebrané pražskými hygieniky dne 12. 9. 2017 v rámci státní kontroly kvality teplé vody v objektu Zelenohorská 3-37, Praha 8 a z výměníkové stanice zásobující dotčený objekt, prokázaly nevyhovující kvalitu teplé vody v ukazateli Legionella species.

Zjištěná hodnota byla: 2200 KTJ/100ml.
Doporučený hygienický limit je: 100KTJ/100ml.
(KTJ - kolonie tvořící jednotka)

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) proto obyvatelům domu preventivně doporučuje omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou do doby odstranění kontaminace.

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, neuvádí v případě bytových domů pro ukazatel Legionella spp. závazný hygienický limit, ale hovoří pouze o doporučené hodnotě (limit jako mezní hodnota platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení, pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody); neboť výslovně uvádí, že pro ostatní objekty platí jako doporučená hodnota, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat.  

Překročení doporučené hodnoty dotčeného ukazatele jakosti teplé vody není porušením právního předpisu, a tudíž nelze výrobci teplé vody efektivně ukládat nápravná opatření, ani uplatňovat sankce. Opatření ze stejného důvodu nelze ukládat ani vlastníkovi objektu, který současně ani není ze zákona odpovědnou osobou.  

Legionellu lze eliminovat chemickou dezinfekcí rozvodu teplé vody, kterou provádí specializované firmy.  

Pražští hygienici doporučují: Před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně savem vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.  

Co je Legionella? Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí.  Na rozdíl od jiných, běžných vodních mikroorganizmů se dokáže množit až do teploty 45°C a prokazatelně přežívá i teplotu 60 °C. Tolerance k vyšší teplotě ji umožňuje namnožit se v špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Legionella je schopná způsobit zápal plic. Ohroženou skupinou jsou lidé s oslabenou imunitou a starší osoby, děti ohroženou skupinou nejsou. Jak dojde k nákaze? Vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího Legionelly.  Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody, nejběžnějším zdrojem v bytech jsou sprchy.
Podrobnější informace na: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/problematika-legionel-v-teple-vode-bytovych-domu-2833_2833_475_1.html 

V případě dotazů volejte: 296 336 718, 296 336 742, 296 336 720. 

V Praze 3. 10. 2017 
Mgr. Matěj Čermák
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
  

Příloha

Zdroj: HSHMP