Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted

Přidat článek Diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách do kategorie

Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách

Vydáno: 3.7.2018
Tisk článku
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.  

Pyrrolizidinové alkaloidy v medu, čaji, bylinných nálevech a doplňcích stravy


Foto: Shutterstock

Pyrrolizidinové alkaloidy (PA) jsou přirozeně se vyskytující látky, u kterých byla zjištěna toxicita vůči teplokrevným živočichům (konkrétně genotoxicita a karcinogenita). Výskyt PA je vázán především na čeleď brutnákovitých a část hvězdnicovitých. Vzhledem k tomu, že jde o medonosné rostliny, může dojít k přenosu do medu. V bylinných čajích či doplňcích stravy je jejich eliminace zajištěna zákazem používat rizikové byliny pro jejich výrobu, přesto je některé bylinné směsi mohou obsahovat např. jako nežádoucí příměs.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil stanovisko týkající se vlivu přítomnosti PA v medu, čaji, bylinných nálevech a doplňcích stravy na zdraví lidí. Tento úřad dospěl k závěru, že existuje reálné riziko související s expozicí PA, zejména u spotřebitelů čaje a bylinných nálevů, kteří je konzumují ve velkém množství. Také konzumace doplňků stravy na bázi rostlin produkujících PA může vést k expozici způsobující akutní (krátkodobou) toxicitu. Na pracovních skupinách EK se nyní diskutují vhodná regulační opatření, včetně stanovení maximálních limitů pro různé kategorie potravin.

Maximální limit by byl souhrnný pro sumu 21 pyrrolizidinových alkaloidů:

- intermedin, intermedin-N-oxid
- lycopsamin, lycopsamin-N-oxid 
-  senecionin, senecionin-N-oxid
- senecivernin, senecivernin-N-oxid
- seneci(o)phyllin, seneciphyllin-N-oxid
- retrorsin, retrorsin-N-oxid
- echimidin, echimidin-N-oxid
- lasiocarpin, lasiocarpin-N-oxid
- senkirkin
- europin, europin-N-oxid
- heliotrin, heliotrin-N-oxid  

 Uvažované maximální limity jsou uvedeny v následující tabulce:

Potravina

návrh ML (µg/kg)

Čaj a bylinné nálevy

400 (sušina)

Čaj pro kojence a malé děti (k přípravě nálevu)

75 (sušina)

Čaj pro kojence a malé děti (v tekuté formě)

1 µg/l

Bylinné doplňky stravy z rostlin a bylin, které neobsahují pyrrolizidinové alkaloidy

400 (výrobek)

Med - maloobchod

ke zvážení, zda stanovit

Doplňky stravy obsahující pyl

ke zvážení, zda stanovit

Med - velkoobchod (pro další zpracování)

ke zvážení, zda stanovit

 

Námelové alkaloidy

Námelové alkaloidy jsou toxické látky s halucinogenními účinky produkované houbou Claviceps purpurea, která kolonizuje obilná zrna (zejména žito, ale i pšenici) za vzniku makroskopicky viditelných námelových sklerocií. EFSA posuzoval expozici námelovým alkaloidům, ukázalo se, že u častých konzumentů může dojít u mladších věkových kategorií k občasnému mírnému překročení hodnoty akutní a chronické expozice.

EK proto zahájila diskusi o vhodných opatřeních pro řízení rizika, kdy jedním z návrhů je stanovení maximálních limitů pro různé výrobky na bázi obilovin. (Neuvažuje se o stanovení maximálních limitů pro nezpracované obiloviny.) Maximální limit by byl pro sumu 12 námelových alkaloidů (ergometrin, ergosin, ergokornin, ergotamin, ergokristin, ergokryptin a jejich příslušné -ininové formy). Předběžně navržené maximální hodnoty jsou následující:  

Potravina

návrh ML (µg/kg)

Mleté výrobky z ječmene, pšenice, ovsa

50

Mleté výrobky ze špaldy

75

Mleté výrobky ze žita

500

Chléb (včetně malého běžného pečiva), pečivo, sušenky, obilné snacky, snídaňové cereálie, které neobsahují žito   

nejprve je potřeba vyjasnit požadavky na analytické metody

Chléb (včetně malého běžného pečiva), pečivo, sušenky, obilné snacky, snídaňové cereálie, které obsahují žito   

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti

 

Ochratoxin A

Ochratoxin A je mykotoxin produkovaný za určitých okolností některými plísněmi – např. Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius nebo Penicillium verrucosum. Vyznačuje se imunotoxicitou, nefrotoxicitou, teratogenitou a je pravděpodobným karcinogenem pro člověka. V poslední době bylo hlášeno několik případů nálezů vysokých hladin ochratoxinu A v některých potravinách, u kterých není stanoven maximální limit pro tento kontaminant (sušené ovoce vyjma hrozinek, sušené byliny, čaje, ořechy apod.). Některé členské státy nejprve chtějí, aby EFSA aktualizoval vědecké stanovisko (původní je z roku 2006), poté bude diskuse pokračovat. 
 

Alternariové toxiny

Alternariové toxiny patří mezi mykotoxiny a jsou produkovány houbami rodu Alternaria. Mezi nejdůležitější toxiny patří alternariol, alternariol monomethyether, kyslina tenuazonová a tentoxin. Nejvyšší dietární expozice byla zjištěna u kyseliny tenuazonové (potraviny z rajčat (protlaky, kečupy), obilné příkrmy pro děti). Pokud jde o alternariol, nejvíce pozitivních vzorků bylo u ovoce a výrobků z ovoce. Alternariol monomethylether byl nejvíce zastoupen v rostlinných olejích – slunečnicovém a olivovém a větší množství tentoxinu byla zjištěna v rajčatech a olejnatých semenech. Ačkoli není k dispozici dostatek toxikologických dat, je potřeba se zamyslet nad možným stanovením maximálních limitů u těch potravin, které obsahují větší množství alternariových toxinů a u těch potravin, které jsou konzumovány ve větším množství. Jedná se zejména o rajčatové pyré a rajčatový džus, slunečnicová semínka a ořechy, obiloviny a obilninové výrobky, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, instantní hotové polévky (před rekonstitucí). 
 

Kyselina eruková

Kyselina eruková je přirozeně se vyskytující toxickou látkou v tukové složce některých olejnatých semen z čeledi brukvovitých (hořčice, řepka olejka). V současné době je její přítomnost regulována nařízením Komise (ES) č. 1881/2006, a to maximálním limitem pro rostlinné tuky a oleje a potraviny, do kterých byly tyto oleje a tuky přidány (50 g/kg) a dále pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu (10 g/kg). Navrhované ML jsou uvedeny v následující tabulce:  

Potravina

návrh ML (g/kg)

Rostlinné tuky a oleje s výjimkou hořčičného oleje a oleje z brutnáku

20,0 (*)

Hořčičný olej

300 (*)

Kojenecká a batolecí počáteční a pokračovací výživa

4,0 (*)

Hořčice

30 (v celé hmotnosti)

(*) maximální limit se vztahuje na množství kyseliny erukové, vypočtené z celkového množství mastných kyselin v potravině

Některé druhy rostlinných olejů nesplní navržený maximální limit – kdo by měl relevantní informace, může je zaslat na Evropskou komisi či na Ministerstvo zemědělství (odbor bezpečnosti potravin) k podpoře možné výjimky pro tyto oleje.  
 

Citrinin

Citrinin patří mezi mykotoxiny a je produkován několika druhy hub rodu Penicillium, Aspergillus a Monascus. Jeho výskyt byl dokumentován v obilovinách a výrobcích z nich, fazolích, ovoci a zelenině, ovocných šťávách, bylinách a koření, olivách a sýrech. V současné době je jeho obsah regulován nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 pouze v doplňcích stravy na bázi fermentované rýže, neboť fermentace je prováděna právě jedním z rodů hub rizikových z pohledu produkce citrininu (Monascus purpureus).

Vzhledem k poznatkům z průmyslu (vhodné podmínky výroby) lze snížit maximální limit pro doplňky stravy na 500 μg/kg (z aktuálních 2000 μg/kg), diskutuje se i o snížení až na 100 μg/kg. 
 

Tropanové alkaloidy

Vzhledem k hodnocení dietární expozice (EFSA) může docházet u některých skupin populace (zejména u kojenců, batolat a dětí) k překročení bezpečné hladiny atropinu a skopolaminu. Vysoké nálezy těchto dvou tropanových alkaloidů byly zjištěny v čajích a bylinných nálevech, cereálních tyčinkách a koření a v některých kukuřičných výrobcích. Z těchto důvodů bude zvažováno stanovení maximálních limitů i pro tyto kategorie. Komise představila tento návrh:    

Tropanové alkaloidy

návrh ML (µg/kg)

 

Atropin

Skopolamin

Výrobky z obilovin a obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti obsahující proso, pohanku, čirok, pohanku, kukuřici nebo výrobky z nich

1,0

1,0

Nebo

 

 

Výrobky z obilovin a obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti        

1,0

1,0

 - obsahující proso, čirok, pohanku, kukuřici

5,0

5,0

Snídaňové cereálie/cereální tyčinky 

2,0

2,0

Čaj a bylinné nálevy pro přípravu čaje

10,0

10,0

Čaj a bylinné nálevy pro přípravu čaje určené pro kojence a malé děti

2,0

2,0

Koření

10,0

10,0

  

Akrylamid

Na konci listopadu bylo zveřejněno v úředním věstníku EU nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách, účinné bude od 11. 4. 2018.

V nejbližší době bude zveřejněna na webových stránkách Komise příručka s pokyny pro provozovatele potravinářských podniků, které se budou týkat uplatňování tohoto nařízení. Tato příručka bude přeložena do všech úředních jazyků EU. Komise rovněž plánuje uskutečnit informační kampaně jak pro spotřebitele, tak pro potravinářský průmysl.

Zároveň bude vydáno nové doporučení pro monitorování přítomnosti akrylamidu v potravinách, které nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Porovnávací hodnoty stanovené nařízením Komise (EU) 2017/2158 nejsou maximálními limity! 
  

Furan

Foto: Shutterstock

EFSA vydal zprávu, která hodnotí rizika pro lidské zdraví ve vztahu k přítomnosti furanu a methylfuranů v potravinách. Furan a příbuzné sloučeniny 2- a 3- methylfurany jsou chemické kontaminanty, které vznikají přirozeně při tepelném zpracování potravin. U většiny spotřebitelů s průměrným příjmem potravin obsahujících furan je pouze nízké zdravotní riziko, avšak u spotřebitelů s vysokou expozicí je až trojnásobně překročena hodnota odpovídající nízkému zdravotnímu riziku.

Furany vznikají z různých látek, které se přirozeně vyskytují v potravinách, např. z vitamínu C, sacharidů, aminokyselin, nenasycených mastných kyselin a karotenoidů. Podmínkami tepelného zpracování lze ovlivnit množství furanu, které při tepelném zpracování vzniká.

Komise nyní hodlá začít diskutovat o možných regulačních postupech při řešení furanů a methylfuranů, včetně stanovení, které potraviny by měly být přezkoumány s ohledem na to, že postupy, které vedou ke snížení furanů, jsou v současné době velmi omezené. Aktuálně je zjišťován výskyt významných množství furanu a methylfuranů v kávě, v hotových pokrmech ve skleničce a v potravinách pro malé děti. 

Perchlorát

EFSA přezkoumal nové údaje o dietární expozici perchlorátem (chloristanem), přítomnost perchlorátu v potravinách je stále považováno za potenciální riziko pro zdraví. Komise zvažuje stanovení maximálních úrovní, které by nahradily současné hodnoty dohodnuté pro vnitrounijní trh. Budou zahájeny diskuse o možných maximálních limitech, aktuálně jsou navrhované tyto hodnoty:   

Potravina

návrh ML (mg/kg)

Ovoce a zelenina vyjma

0,05

    - čeledi tykvovité, kapusty, listové zeleniny vyjma

0,1

         - špenátu, rukoly a bylin

0,5

Čaj (Camellia sinensis), sušený

0,75

Bylinné a ovocné nálevy, sušené

0,75

Potraviny pro kojence a malé děti - ready-to-eat

0,01

 

Perfluorooktansulfonová kyselina (PFOS) a perfluorooktanová kyselina (PFOA)

EFSA publikoval vědecké stanovisko k riziku přítomnosti PFOS a PFOA v potravinách na lidské zdraví. Obě tyto látky mají vliv mimo jiné na množství celkového cholesterolu v séru a na odezvu protilátek na vakcinaci. Komise požádala EFSA o poskytnutí dat z analýz, aby mohly být případně stanoveny maximální limity u některých potravin.  

 

Další témata

Snížení maximálního limitu pro olovo v potravinách pro kojence a malé děti – je navrhováno vzhledem k výsledkům analýz z posledních let (maximální hodnoty jsou překročeny jen výjimečně).  

Obsah benzenu v mrkvové a třešňové šťávě – uvažuje se o doporučení na monitorování přítomnosti benzenu v zeleninových a ovocných šťávách s možností následného stanovení maximálního limitu.  

Stanovení akčních limitů pro DEET (diethyltoluamid) a icaridin – jedná se o biocidy, které jsou používány jako repelenty sběrači bylin, čaje apod. – z ošetřeného oblečení sběračů jsou pak kontaminovány těmito látkami sbírané suroviny. Maximální limity by nebyly stanoveny, nejedná se o riziko na lidské zdraví, ale akční limity jsou požadovány pro usnadnění obchodu se sbíranými surovinami.   

(aktualizováno 3. 7. 2018)