Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted

Přidat článek Diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách - září do kategorie

Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách - září

Vydáno: 21.9.2018
Tisk článku
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity. 

Akrylamid

Na konci listopadu bylo zveřejněno v úředním věstníku EU nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách, účinné je od 11. 4. 2018.

Na webových stránkách Komise bude zveřejněna příručka s pokyny pro provozovatele potravinářských podniků, které se budou týkat uplatňování tohoto nařízení. Tato příručka bude přeložena do všech úředních jazyků EU. Komise rovněž plánuje uskutečnit informační kampaně jak pro spotřebitele, tak pro potravinářský průmysl.

Zároveň bude vydáno nové doporučení pro monitorování přítomnosti akrylamidu v potravinách, které nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Porovnávací hodnoty stanovené nařízením Komise (EU) 2017/2158 nejsou maximálními limity! 


3-monochlorpropandiol a jeho estery (3-MCPDE) a glycidylestery

3-monochloropropandiol (3-MCPD), 2-monochlorpropandiol (2-MCPD) a jejich estery mastných kyselin a glycidylestery mastných kyselin (GE) jsou látky, které vznikají při zpracování potravin, a to zejména při úpravě (rafinaci) rostlinných olejů při vysokých teplotách (cca 200 °C). 

Nejvyšší hodnoty GE, stejně jako 3-MCPD a 2-MCPD (včetně jejich esterů) byly zjištěny u palmových olejů a palmových tuků a také u dalších druhů olejů a tuků. Pro konzumenty od tří let věku jsou margaríny a pečivo hlavními zdroji expozice všech těchto látek. 

Panel CONTAM (EFSA) stanovil po přehodnocení tolerovatelný denní příjem pro 3-MCPD včetně jeho esterů s mastnými kyselinami na 2,0 µg/kg tělesné hmotnosti. Odhadovaná průměrná a vysoká expozice 3-MCPD pro dospělé nepřesahuje tolerovatelný denní příjem. Ve skupině lidí mladšího věku, zejména u kojenců, kteří konzumují výhradně kojeneckou výživu, může docházet k mírnému překročení TDI.

EK navrhuje maximální limit pro glycidylestery v rybím oleji a dále maximální limity pro 3-MCPD, předpokládá se, že bude stanoveno šestiměsíční přechodné období, hodnoty by měly být revidovány po dvou letech od účinnosti nařízení:
 

Potravina

Návrh ML (µg/kg)

Glycidylestery mastných kyselin vyjádřené jako glycidol

 

Rybí olej určený pro konzumaci nebo jako použití jako složka potravin

1000

Suma volného 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD) a 3-MCPD esterů mastných kyselin, vyjádřená jako 3-MCPD

 

Rostlinné tuky a oleje a rybí olej uvedený na trh pro konečného zákazníka nebo pro použití jako složka potravin vyjma potravin uvedených v 4.3.2 – spadajících do následujících kategorií:

- olej a tuky z kokosového ořechu, kukuřice, řepky, slunečnice, sóji a palmových jader a směsi olejů a tuků pouze z této kategorie

- ostatní rostlinné oleje a tuky a rybí olej a směsi olejů a tuků obsahující oleje a tuky pouze z této kategorie

- směsi olejů a tuků ze dvou kategorií

 

 


1250


2500


2500

Rostlinné oleje a tuky určené pro výrobu potravin pro děti a pro zpracované obilné příkrmy pro kojence a malé děti (jak prodáváno)

750

Kojenecká počáteční a pokračovací výživa a potraviny pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti (v prášku) (jak prodáváno)

125

Kojenecká počáteční a pokračovací výživa a potraviny pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti (tekuté) (jak prodáváno)

15

 

Furan a methylfurany

EFSA vydal zprávu, která hodnotí rizika pro lidské zdraví ve vztahu k přítomnosti furanu a methylfuranů v potravinách. Furan a příbuzné sloučeniny 2- a 3-methylfurany jsou chemické kontaminanty, které vznikají přirozeně při tepelném zpracování potravin. U většiny spotřebitelů s průměrným příjmem potravin obsahujících furan je pouze nízké zdravotní riziko, avšak u spotřebitelů s vysokou expozicí je až trojnásobně překročena hodnota odpovídající nízkému zdravotnímu riziku.

Furany vznikají z různých látek, které se přirozeně vyskytují v potravinách, např. z vitamínu C, sacharidů, aminokyselin, nenasycených mastných kyselin a karotenoidů. Podmínkami tepelného zpracování lze ovlivnit množství furanu, které při tepelném zpracování vzniká.

Není dostatek dat o methylfuranech v některých potravinách, aby mohlo být provedeno průkazné hodnocení expozice furanu a methylfuranům. Z tohoto důvodu Komise chystá doporučení na monitoring přítomnosti v kávě, potravinách pro děti v lahvičkách (míněno v širším slova smyslu – kapsičky, boxy apod.), bramborových chipsech z důvodu možných opatřeních z hlediska managementu rizika. Dále se zvažuje stanovení ML pro furan v potravinách pro děti ve skleničkách (v širším slova smyslu). 


Perchlorát

EFSA přezkoumal nové údaje o dietární expozici perchlorátem (chloristanem), přítomnost perchlorátu v potravinách je stále považováno za potenciální riziko pro zdraví. Komise zvažuje stanovení maximálních úrovní, které by nahradily současné hodnoty dohodnuté pro vnitrounijní trh. Budou zahájeny diskuse o možných maximálních limitech, aktuálně jsou navrhované tyto hodnoty:  

Potravina

návrh ML (mg/kg)

Ovoce a zelenina vyjma

0,05

    - čeledi tykvovité, kapusty, listové zeleniny  
      vyjma

0,1

         - špenátu, rukoly a bylin

0,5

Čaj (Camellia sinensis), sušený

0,75

Bylinné a ovocné nálevy, sušené

0,75

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a zpracované obilné příkrmy  

Potraviny pro děti (*)

0,01

 

0,02

(*) na výrobek připravený ke konzumaci (prodávaný jako takový nebo po rekonstituci podle instrukcí výrobce)

 
Kyselina eruková

Kyselina eruková je přirozeně se vyskytující toxickou látkou v tukové složce některých olejnatých semen z čeledi brukvovitých (hořčice, řepka olejka). V současné době je její přítomnost regulována nařízením Komise (ES) č. 1881/2006, a to maximálním limitem pro rostlinné tuky a oleje a potraviny, do kterých byly tyto oleje a tuky přidány (50 g/kg) a dále pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu (10 g/kg). Navrhované ML jsou uvedeny v následující tabulce: 

Potravina

návrh ML (g/kg)

Rostlinné oleje a tuky vyjma lničkového, brutnákového a hořčičného oleje 

20,0 (*)

Lničkový a brutnákový olej

50,0 (*)

Hořčice (ochucovadlo)

35,0 (celková hmotnost)

Kojenecká počáteční a pokračovací výživa

10,0 (*)

Hořčice jako ochucovadlo

35 (v celé hmotnosti)

(*) maximální limit se vztahuje na množství kyseliny erukové, vypočtené z celkového množství mastných kyselin v potravině


Pyrrolizidinové alkaloidy v medu, čaji, bylinných nálevech a doplňcích stravy

Pyrrolizidinové alkaloidy (PA) jsou přirozeně se vyskytující látky, u kterých byla zjištěna toxicita vůči teplokrevným živočichům (konkrétně genotoxicita a karcinogenita). Výskyt PA je vázán především na čeleď brutnákovitých a část hvězdnicovitých. Vzhledem k tomu, že jde o medonosné rostliny, může dojít k přenosu do medu. V bylinných čajích či doplňcích stravy je jejich eliminace zajištěna zákazem používat rizikové byliny pro jejich výrobu, přesto je některé bylinné směsi mohou obsahovat např. jako nežádoucí příměs.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil stanovisko týkající se vlivu přítomnosti PA v medu, čaji, bylinných nálevech a doplňcích stravy na zdraví lidí. Tento úřad dospěl k závěru, že existuje reálné riziko související s expozicí PA, zejména u spotřebitelů čaje a bylinných nálevů, kteří je konzumují ve velkém množství. Také konzumace doplňků stravy na bázi rostlin produkujících PA může vést k expozici způsobující akutní (krátkodobou) toxicitu. Na pracovních skupinách EK se nyní diskutují vhodná regulační opatření, včetně stanovení maximálních limitů pro různé kategorie potravin.

Maximální limit by byl souhrnný pro sumu 21 pyrrolizidinových alkaloidů:

- intermedin, intermedin-N-oxid
- lycopsamin, lycopsamin-N-oxid
- senecionin, senecionin-N-oxid
- senecivernin, senecivernin-N-oxid
- seneci(o)phyllin, seneciphyllin-N-oxid
- retrorsin, retrorsin-N-oxid
- echimidin, echimidin-N-oxid
- lasiocarpin, lasiocarpin-N-oxid
- senkirkin
- europin, europin-N-oxid
- heliotrin, heliotrin-N-oxid 

 Uvažované maximální limity jsou uvedeny v následující tabulce:

Potravina

µg/kg (výrobek/sušina)

Bylinné nálevy - Rooibos

Ostatní bylinné nálevy

Čaj (Camellia sinensis)

400 (sušina)

200 (sušina)

100 (sušina)

Čaj pro kojence a malé děti (suchá směs k louhování)

75 (sušina)

Čaj pro kojence a malé děti (kapalná)

1 µg/l

Doplňky stravy a byliny neobsahující rostliny obsahující PA a sušené bylinky (pro kulinární použití)

400 (výrobek)

Doplňky stravy a byliny obsahující rostliny obsahující PA (oleje z brutnákovitých)

4 (výrobek)

Některé koření jako např. kmín, směsi koření

400

 

Námelové alkaloidy

Námelové alkaloidy jsou toxické látky s halucinogenními účinky produkované houbou Claviceps purpurea, která kolonizuje obilná zrna (zejména žito, ale i pšenici) za vzniku makroskopicky viditelných námelových sklerocií. Na EK je návrh snížit dosavadní ML pro sklerocia na 0,1 g/kg (doposud 0,5 g/kg); tato hodnota bude lépe odpovídat zamýšleným maximálním limitům pro námelové alkaloidy). EFSA posuzoval expozici námelovým alkaloidům, ukázalo se, že u častých konzumentů může dojít u mladších věkových kategorií k občasnému mírnému překročení hodnoty akutní a chronické expozice.

EK proto zahájila diskusi o vhodných opatřeních pro řízení rizika, kdy jedním z návrhů je stanovení maximálních limitů pro různé výrobky na bázi obilovin. (Neuvažuje se o stanovení maximálních limitů pro nezpracované obiloviny.) Maximální limit by byl pro sumu 12 námelových alkaloidů (ergometrin, ergosin, ergokornin, ergotamin, ergokristin, ergokryptin a jejich příslušné -ininové formy). Z diskuse s průmyslem vyplynulo, že původně navrhované limity nejsou pro některé celozrnné mouky dosažitelné; také je potřeba jasně definovat kategorii celozrnných výrobků. EK tedy hledá možnosti, jak by se to dalo vyřešit (např. stanovení maximálního limitu pro samostatnou kategorii celozrnných výrobků). Navržené hodnoty by byly revidovány po dvou letech. 

Potravina

návrh ML (µg/kg)

Mleté výrobky z ječmene, pšenice, špaldy, ovsa

75

Mleté výrobky ze žita

500

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti

20

 

Alternariové toxiny

Alternariové toxiny patří mezi mykotoxiny a jsou produkovány houbami rodu Alternaria. Mezi nejdůležitější toxiny patří alternariol, alternariol monomethyether, kyslina tenuazonová a tentoxin. Nejvyšší dietární expozice byla zjištěna u kyseliny tenuazonové (potraviny z rajčat (protlaky, kečupy), obilné příkrmy pro děti). Pokud jde o alternariol, nejvíce pozitivních vzorků bylo u ovoce a výrobků z ovoce. Alternariol monomethylether byl nejvíce zastoupen v rostlinných olejích – slunečnicovém a olivovém a větší množství tentoxinu byla zjištěna v rajčatech a olejnatých semenech. Probíhá diskuse nad odpovídajícími regulatorními opatřeními. Jednou z možností je stanovit směrné hodnoty pro alternariol, monomethylether a tenuazonovou kyselinu v některých potravinách v kombinaci s doporučením na monitoring (i pro tentoxin). Pro směrné hodnoty jsou uvažovány následující potraviny: zpracované výrobky z rajčat, paprika v prášku, slunečnicová semínka, obilné výrobky pro kojence a malé děti; pro tenuazonovou kyselinu se zvažují i zrna prosa, sušené fíky a některé ořechy. 

Tropanové alkaloidy

Vzhledem k hodnocení dietární expozice (EFSA) může docházet u některých skupin populace (zejména u kojenců, batolat a dětí) k překročení bezpečné hladiny atropinu a skopolaminu. Vysoké nálezy těchto dvou tropanových alkaloidů byly zjištěny v čajích a bylinných nálevech, cereálních tyčinkách a koření a v některých kukuřičných výrobcích. Z těchto důvodů bude zvažováno stanovení maximálních limitů i pro tyto kategorie.

Navržené ML:

Tropanové alkaloidy

návrh ML (µg/kg)

 

Atropin

Skopolamin

Výrobky z obilovin a obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti obsahující proso, pohanku, čirok, pohanku, kukuřici nebo výrobky z nich

1,0

1,0

Proso, čirok, pohanka, kukuřice a výrobky z nich (zrna jako mlýnské výrobky)

2,0

2,0

Cereální tyčinky/pražené obiloviny (pukance) 

1,0

1,0

Bylinné nálevy pro přípravu čaje (tuhý stav)

15

15

Bylinné nálevy pro přípravu čaje určené pro kojence a malé děti (tekuté)

0,1

0,1

 

Citrinin

Citrinin patří mezi mykotoxiny a je produkován několika druhy hub rodu Penicillium, Aspergillus a Monascus. Jeho výskyt byl dokumentován v obilovinách a výrobcích z nich, fazolích, ovoci a zelenině, ovocných šťávách, bylinách a koření, olivách a sýrech. V současné době je jeho obsah regulován nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 pouze v doplňcích stravy na bázi fermentované rýže, neboť fermentace je prováděna právě jedním z rodů hub rizikových z pohledu produkce citrininu (Monascus purpureus).

Vzhledem k poznatkům z průmyslu (vhodné podmínky výroby) lze snížit maximální limit pro doplňky stravy na 100 μg/kg (z aktuálních 2 000 μg/kg).


Ochratoxin A

Ochratoxin A je mykotoxin produkovaný za určitých okolností některými plísněmi – např. Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius nebo Penicillium verrucosum. Vyznačuje se imunotoxicitou, nefrotoxicitou, teratogenitou a je pravděpodobným karcinogenem pro člověka. V poslední době bylo hlášeno několik případů nálezů vysokých hladin ochratoxinu A v některých potravinách, u kterých není stanoven maximální limit pro tento kontaminant (sušené ovoce vyjma hrozinek, sušené byliny, čaje, ořechy apod.). Bylo dohodnuto, že bude EFSA požádán o provedení aktualizace hodnocení expozice, které bude brát v úvahu aktuální data o výskytu a konzumaci. Pokud budou k dispozici i nová data z toxikologie, pak by bylo vhodné aktualizovat i identifikaci a charakterizaci nebezpečí. Dokud nebude k dispozici nové hodnocení, nebudou pokračovat diskuse o stanovení ML. 


T-2 a HT-2 toxin a DON

Je potřeba obsáhnout problematiku týkající se T-2 a HT-2 toxinů a deoxynivalenolu komplexně, což v sobě zahrnuje revizi ML pro DON (včetně modifikovaných norem, je nutné zvážit aktuální data o výskytu a meziroční variabilitu) v kombinaci s preventivními opatřeními, správnou zemědělskou praxí apod. Co se týká T-2 a HT-2, měl by být stanoven ML pro sumu těchto alkaloidů, opět s ohledem na aktuální data výskytu a meziroční variabilitu nálezů.

(aktualizováno 20. 9. 2018)